Externí granty

Reg. č. Název výzkumného projektu nebo záměru Vedoucí Období
GAČR 16-01383S Komplexní teoretický model pro odhad přiměřené výše finanční odměny za inovace vytvořené zaměstnanci Ing. Pavel Svačina, Ph.D. 2016-2018
GAČR 402/09/1294 Strukturální distorze v daňovém systému a jejich vliv na investiční rozhodování prof. Květa Kubátová 2009-2011
GAČR 402/08/0271 Regulace transferových cen doc. Jaroslav Brada 2008-2010
GAČR 402/05/2163 Teoretické aspekty oceňování podniku v ČR prof. Miloš Mařík 2005-2007
GaČR 402/04/1313 Model nákladů zastoupení doc. Petr Marek 2004-2006
100 MŠKT (ČR-SR) Kategorie hodnoty v mezinárodních oceňovacích standardech a její aplikace při oceňování podniku v rámci transformujících se ekonomik
Mezinárodní výzkumný projekt VŠE Praha – EU Bratislava
prof. Miloš Mařík
prof. Jozef Kráľovič
2004-2005
GAČR 402/01/0144 Hodnocení efektivnosti investic a návrh koncepce jejich financování na podporu začleňování českého průmyslu do světové ekonomiky prof. Josef Valach 2001-2003
GAČR 402/00/0440 Oceňování podniků a jejich majetku v rámci podnikových kombinací prof. Miloš Mařík 2000-2003
GAČR 402/00/0436 Dividendová politika českých podniků Ing. Petr Marek, CSc. 2000
GAČR 402/98/1217 Strategie finančního řízení českých podniků při rozvíjení ekonomické dynamiky prof. Josef Valach 1998-2000