Komplexní teoretický model pro odhad přiměřené výše finanční odměny za inovace vytvořené zaměstnanci

Reg.č.: GAČR 16-01383S
Řešitel: doc. Ing. Pavel Svačina, Ph.D.
Období: 2016-2018

Publikační výstupy v databázi publikační činnosti VŠE

Hlavní spolupracovníci:

Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D. (KFOP)
Ing. Petr Heršálek  (KFOP)