1FP303 Finanční analýza a plánování podniku

Základní informace k průběhu výuky – ke stažení zde

Podklady pro přednášky a cvičení v ZS 2022/2023 ke stažení:

YouTube kanál 1FP303https://www.youtube.com/channel/UCdUnNHrOIj8E09Rit8pqdlQ (sledujte či odebírejte kanál, videa jsou postupně přidávána s ohledem na limity nahrávání videí dle pravidel YouTube)

Podcasty pro 1FP303 – 

Sli.do pro otázky na přednášce: slido.com a vyplnit #1FP303


 1. přednáška 20. září 2022
  • Prezentace: Finanční analýza a plánování podniku v podnikovém řízení. Uživatelé finanční analýzy (ke stažení zde)
  • Doplňující podklady:
   • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (ke stažení zde)
   • Vzor rozvahy v plném rozsahu (ke stažení zde)
   • Vzor výsledovky v druhovém členění v plném rozsahu (ke stažení zde)
   • Vzor výsledovky v účelovém členění v plném rozsahu (ke stažení zde)
   • Vzor výkazu cash flow (ke stažení zde)
   • Vzor výkazu o změnách ve vlastním kapitálu (ke stažení zde)
  • Teorie: Úvod do finanční analýzy (ke stažení zde)
  • cvičení (1. výukový týden):
   • zadání 1. cvičení (zde)
    • Podklady pro zpracování zadání:
    • Vzory aktuálních účetních výkazů v excelu (zde)
    • Finanční výkazy společnosti ALZA k doplnění (zde)
    • Výroční zpráva (annual report) společnosti Netflix, Inc. (zde)

 2. přednáška 27. září 2022

3. přednáška 4. října 2022

  • Prezentace: Pokračujeme v druhé přednášce v části – základní metody finanční analýzy (důraz bude kladen na reorganizaci účetních výkazů)
  • cvičení (3. výukový týden)
   • zadání 3. cvičení (zde)
    • správné řešení (zde)

4. přednáška 11. října 2022

  • Prezentace: Prostorová analýza, mezipodnikové srovnání (ke stažení zde)
  • cvičení (4. výukový týden)
   • zadání 4. cvičení (zde)
    • Pracovní excel (zde)
    • Podklady pro kontrolu dat (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

5. přednáška 18. října 2022

  • Prezentace: Poměrové ukazatele pro hodnocení finanční pozice I (ke stažení zde)
  • cvičení (5. výukový týden)
   • zadání 5. cvičení (zde)
    • Pracovní excel (zde)
    • Řešení (zde)

6. přednáška 25. října 2022

  • Prezentace: Poměrové ukazatele pro hodnocení finanční pozice II (ke stažení zde)
  • cvičení (6. výukový týden)
   • zadání 6. cvičení (zde)
    • Pracovní excel (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

7. přednáška 1. listopadu 2022 – VOLNÝ TÝDEN

  • Prezentace: odpadá
  • cvičení odpadá
   • Teorie – Materiály k rozšíření obzorů (zde)

8. přednáška 8. listopadu 2022

  • Prezentace:  (ke stažení zde)
  • cvičení (8. výukový týden)

9. přednáška 15. listopadu 2022

  • Prezentace: průběžný test! (ke stažení zde)
  • cvičení (9. výukový týden)
   • zadání 8. cvičení (zde) – pozor: studentům, kteří chodí na cvičení k Ing. Poborskému a Ing. Husákovi cvičení z důvodu státního svátku odpadá!
    • Pracovní excel (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

10. přednáška 22. listopadu

Vítejte ve světě finanční analýzy a finančního plánování