1FP303 Finanční analýza a plánování podniku

Základní informace k průběhu výuky – ke stažení zde

Podklady pro přednášky a cvičení v ZS 2022/2023 ke stažení:

! Byla vydána nová publikace k předmětu !: BRABENEC, Tomáš. Finanční analýza obchodních korporací. Praha: Ekopress, s.r.o., 2022. Publikaci je možné zakoupit v e-shopu nakladatelství Ekopresss, s.r.o. (www.ekopress.cz), kniha bude dostupná také v prodejnách odborné ekonomické literatury.

YouTube kanál 1FP303https://www.youtube.com/channel/UCdUnNHrOIj8E09Rit8pqdlQ (sledujte či odebírejte kanál, videa jsou postupně přidávána s ohledem na limity nahrávání videí dle pravidel YouTube)

Podcasty pro 1FP303 je možné přehrát:

 • přes Apple Podcasty:
 • přes Spotify
 • přes Anchor
 • přes Google Podcasty
 • jednotlivé díly nejen pro tento předmět budou postupně nahrávány, odebírejte přes Vámi oblíbený

Sli.do pro otázky na přednášce: slido.com a vyplnit #1FP303


 1. přednáška 20. září 2022
  • Prezentace: Finanční analýza a plánování podniku v podnikovém řízení. Uživatelé finanční analýzy (ke stažení zde)
  • Doplňující podklady:
   • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (ke stažení zde)
   • Vzor rozvahy v plném rozsahu (ke stažení zde)
   • Vzor výsledovky v druhovém členění v plném rozsahu (ke stažení zde)
   • Vzor výsledovky v účelovém členění v plném rozsahu (ke stažení zde)
   • Vzor výkazu cash flow (ke stažení zde)
   • Vzor výkazu o změnách ve vlastním kapitálu (ke stažení zde)
  • Teorie: Úvod do finanční analýzy (ke stažení zde)
  • cvičení (1. výukový týden):
   • zadání 1. cvičení (zde)
    • Podklady pro zpracování zadání:
    • Vzory aktuálních účetních výkazů v excelu (zde)
    • Finanční výkazy společnosti ALZA k doplnění (zde)
    • Výroční zpráva (annual report) společnosti Netflix, Inc. (zde)

 2. přednáška 27. září 2022

3. přednáška 4. října 2022

  • Prezentace: Pokračujeme v druhé přednášce v části – (důraz bude kladen zdroje dat a informací pro finanční analýzu)
  • cvičení (3. výukový týden)
   • zadání 3. cvičení (zde)
    • správné řešení (zde)

4. přednáška 11. října 2022

  • Prezentace: Reorganizace finančních výkazů pro potřeby finanční analýzy (ke stažení zde)
  • Teorie: Reorganizace finančních výkazů (ke stažení zde)
  • cvičení (4. výukový týden)
   • zadání 4. cvičení (zde)
    • Teorie: k ziskovým maržím (zde)
    • Pracovní excel (zde)
    • Podklady pro kontrolu dat (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

5. přednáška 18. října 2022

  • Prezentace: Mezipodnikové srovnávání (ke stažení zde)
  • Teorie: Srovnávací analýza, mezipodnikové srovnávání (ke stažení zde)
  • cvičení (5. výukový týden)
   • zadání 5. cvičení (zde)
    • Teorie: k ukazatelům rentability (ROIC, ROCE, ROA, ROE – ke stažení zde)
    • Teorie: k finanční páce (ke stažení zde)
    • Pracovní excel (zde)
    • Řešení (zde)

6. přednáška 25. října 2022

  • Prezentace: Poměrové ukazatele pro hodnocení finanční pozice – rentabilita (ke stažení zde)
  • cvičení (6. výukový týden)
   • zadání 6. cvičení (zde)
    • Teorie: k ukazatelům likvidity a efektivity využití majetku (ke stažení zde)
    • Pracovní excel (zde)
    • podklady ohledně srovnatelných společností (MAKRO, IKEA, MALL.cz – ke stažení zde)
    • Řešení úkolů (zde)

7. přednáška 1. listopadu 2022 – TÝDEN INOVACÍ

  • Prezentace: odpadá
  • cvičení odpadá
   • Vyzkoušejte si průběžný test na nečisto – zkušební průběžný test je dostupný v INSIS!

8. přednáška 8. listopadu 2022

  • Prezentace:  Poměrové ukazatele pro hodnocení finanční pozice – likvidita, efektivita využití majetku, kapitálová struktura (ke stažení zde)
  • Teorie: Analýza kapitálové struktury (ke stažení zde)
  • cvičení (8. výukový týden) – opakování a dořešení rozpracovaných cvičení

9. přednáška 15. listopadu 2022

  • průběžný test!
  • Prezentace: (ke stažení zde)
  • cvičení (9. výukový týden)
   • zadání 8. cvičení (zde) – pozor: studentům, kteří chodí na cvičení k Ing. Poborskému a Ing. Husákovi cvičení z důvodu státního svátku odpadá!
    • Teorie: analýza bodu zvratu (ke stažení zde)
    • Pracovní excel (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

10. přednáška 22. listopadu

  • Prezentace: Cash flow a free cash flow (ke stažení zde)
  • Teorie: Analýza cash flow (ke stažení zde)
  • cvičení (10. výukový týden)
   • zadání 9. cvičení (zde)
    • Pracovní excel (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

11. přednáška 29. listopadu

  • Prezentace: Finanční plánování I (ke stažení zde)
  • cvičení (11. výukový týden)
   • zadání 10. cvičení (zde)
    • Pracovní excel (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

12. přednáška 6. prosince

   • Prezentace: Finanční plánování II (ke stažení zde)
   • cvičení (12. výukový týden)
    • zadání 11. cvičení (zde)
     • Pracovní excel (zde)
     • Řešení úkolů (zde)

13. přednáška 13. prosince

  • Prezentace: dokončení předchozích témat
  • cvičení (13. výukový týden)
   • zadání 12. cvičení (zde)
    • Pracovní excel (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

Témata k dalšímu prostudování:

 • Výkonnost společnosti podle tržních měřítek (ke stažení zde)
  • Teorie: Finanční ukazatele tvorby hodnoty (ke stažení zde)
 • Souhrnné modely (ke stažení zde)

 

Ať se Vám studium předmětu líbí a přinese Vám očekávanou přidanou hodnotu!

Za tým učitelů: Tomáš Brabenec (přednášející a cvičící), František Poborský (cvičící), Martin Husák (cvičící)

Vítejte ve světě finanční analýzy a finančního plánování