1FP303 Finanční analýza a plánování podniku

Základní informace k průběhu vzdálené výuky – ke stažení zde

Podklady pro přednášky a cvičení v LS 2020/2021 ke stažení:

 1. přednáška 16. února 2021
  • Prezentace: Finanční analýza a plánování podniku v podnikovém řízení. Uživatelé finanční analýzy (ke stažení zde)
  • Doplňující podklady:
   • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (ke stažení zde)
   • Vzor rozvahy v plném rozsahu (ke stažení zde)
   • Vzor výsledovky v druhovém členění v plném rozsahu (ke stažení zde)
   • Vzor výsledovky v účelovém členění v plném rozsahu (ke stažení zde)
   • Vzor výkazu cash flow (ke stažení zde)
   • Vzor výkazu o změnách ve vlastním kapitálu (ke stažení zde)
   • Definici účetních jednotek dle velikosti (ke stažení zde)
   • Zajímavé video k úvodu do finanční analýzy: https://www.youtube.com/watch?v=84YfHc19-Jw
  • cvičení (1. výukový týden):
   • zadání 1. cvičení (zde)
    • Podklady pro zpracování zadání:
    • Vzory aktuálních účetních výkazů v excelu (zde)
    • Rozvaha společnosti ALZA k doplnění (zde)
    • Výsledovka společnosti ALZA k doplnění (zde)
    • Výroční zpráva společnosti VELKÁ PECKA s.r.o. (zde)
    • Výroční zpráva (annual report) společnosti Netflix, Inc. (zde)

 2. přednáška 23. února 2021
 3. přednáška 2. března 2021
  • Prezentace: Metody mezipodnikového srovnání. Prostorová analýza (ke stažení zde)
  • cvičení (3. výukový týden)
   • zadání 3. cvičení (zde)
    • Řešení 1. a 2. úkolu (zde)
    • Teorie – Prostorová analýza (zde)

 4. přednáška 9. března 2021
  • Prezentace: Rentabilita, aktivita, likvidita, zadlužení (ke stažení zde)
  • cvičení (4. výukový týden)
   • zadání 4. cvičení (zde)
    • Pracovní excel ke stažení (zde)
    • Podklady pro kontrolu dat v pracovním excelu (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

 5. přednáška 16. března 2021
  • Prezentace: stejný podklad jako pro 4. přednášku ze dne 9. března 2021
  • cvičení (5. výukový týden)
   • zadání 5. cvičení (zde)
    • Pracovní excel ke stažení (zde)
    • Teorie – DuPont (zde), ukazatele aktivity (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

 6. přednáška 23. března 2021
  • Prezentace: stejný podklad jako pro 4. přednášku ze dne 9. března 2021
  • cvičení (6. výukový týden)
   • zadání 6. cvičení (zde)
    • Pracovní excel ke stažení (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

 7. přednáška 30. března 2021
  • Prezentace: Cash flow (ke stažení zde), Predikce finanční tísně (ke stažení zde)
  • cvičení (7. výukový týden) 
   • zadání 7. cvičení (zde)
    • Pracovní excel ke stažení (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

 8. přednáška 6. dubna 2021
  • Prezentace: Predikce finanční tísně – ke stažení ze 7. přednášky (viz výše)
  • cvičení (8. výukový týden)
   • zadání 8. cvičení (zde)
    • Pracovní excel ke stažení (zde)
    • Řešení úkolů (zde)
    • Teorie – Bod zvratu (zde)
    • dobrovolný test – vyzkoušejte si  test nanečisto (odkaz naleznete v MS Teams)

 9. přednáška 13. dubna 2021
  • Prezentace: Sestavení finančního plánu I (přednáška ke stažení zde), plánovaný průběžný test
  • cvičení (9. výukový týden)
   • zadání 9. cvičení (zde) 
    • Pracovní excel ke stažení (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

 10. přednáška 20. dubna 2021
  • Prezentace: Sestavení finančního plánu II (přednáška shodná s přednáškou z 9. týdne)
  • cvičení (10. výukový týden)
   • zadání 10. cvičení (zde)
    • Pracovní excel ke stažení (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

 11. přednáška 27. dubna 2021
  • Prezentace: Sestavení finančního plánu III (přednáška ke stažení zde)
  • cvičení (11. výukový týden)
   • zadání 11. cvičení (zde)
    • Pracovní excel ke stažení (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

 12. přednáška 4. května 2021
  • Prezentace: Sestavení finančního plánu IV (přednáška shodná s přednáškou z 11. týdne)
  • cvičení (12. výukový týden)
   • zadání 12. cvičení (zde)
    • Pracovní excel ke stažení (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

 13. přednáška 11. května 2021
  • Prezentace: Sestavení finančního plánu V (přednáška ke stažení zde)
  • cvičení (13. výukový týden)
    • zadání 12. cvičení (zde)
    • Pracovní excel ke stažení (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

Jednotlivé podklady pro přednášky a pro cvičení budou vkládány průběžně. Heslo pro otevření zaheslovaných souborů bude sděleno na první přednášce a na cvičeních.

Těšíme se na viděnou!

Ing. Tomáš Brabenec, Ph.D., LL.M, garant, přednášející, cvičící

Ing. Radana Šmídová, Ph.D., Ing. František Poborský, Ph.D., Ing. Petr Heršálek, Ing. Pavel Huňáček, Ing. Nikola Mottlová, Ing. Filip Václav, Ing., cvičící