1FP303 Finanční analýza a plánování podniku

Základní informace k průběhu výuky – ke stažení zde

Podklady pro přednášky a cvičení v LS 2023/2024 (viz také moodle.vse.cz)

 1. BRABENEC, Tomáš. Finanční analýza obchodních korporací. Jesenice: Ekopress, s.r.o., 2022. Publikaci „FA OK“ je možné zakoupit v e-shopu nakladatelství Ekopresss, s.r.o. (www.ekopress.cz), kniha je dostupná také v prodejnách odborné ekonomické literatury
  Chybovník ke knize (faktické chyby)

  • omlouváme se čtenářům na faktické chyby, které nám při kontrole knihy před jejím vydáním unikly. Tyto chyby a rovněž chyby gramatického charakteru v dalším a rozšířeném vydání opravíme – děkujeme za pochopení
   • str. 77-78 v posledním odstavci je slovně popsán EBIT zdola. Správné znění odstavce má být: „budeme pracovat zdola, tj. k ukazateli EAT přičteme náklady na daň ze zisku (nabrušujeme EAT, abychom získali ukazatel EBT) a dále přičteme úrokové náklady, resp. výpůjční náklady spojené s financováním společnosti.
   • str. 78, vzorec 10: „EBIT zdola“ obsahuje chybu. Položka „ř. 43“ se má ve vzorci přičíst (nikoliv odečíst). EBIT = EBT + ř.43
   • str. 106, vzorec 28: „Provozní pohotová likvidita“ – je zde chybně uvedeno označení ukazatele a chybně uvedený čitatel. Správně má být ukazatel označen  OaR (z anglického „operating acid-test ratio“) a správně má být čitatel Krátkodobá aktiva – zásoby„.
   • str. 167, v části pod vzorcem 86 je uvedeno, že při rovnosti CZ VK platí, že finanční páka je rovna 1, což je chyba. Má být správě uvedeno, že je rovna 2.
   • str. 179 je v poslední větě nad tabulkou 5-15 uveden odkaz na přílohu č. 7. Správně má být odkaz na přílohu č. 3 knihy.
   • str. 222, v části nad obrázkem 7-2 je uveden chybně odkaz na Obrázek 10-2. Správně má být 7-2
   • str. 237 je u popisu proměnných ve vzorci 140 uvedeno, že se jedná o období „t“, správně při dodržení jednotného označování vzorců v knize má být „n
   • str. 239 je v druhém odstavci pod vzorcem 142 uvedeno období „t-1“, správně při dodržení jednotného označování vzorců v knize má být „n-1
   • str. 240 se v textu pod vzorcem 144 uvádí časové označování období „t“, správně při dodržení jednotného označování vzorců v knize má být „n
   • str. 246 se u vysvětlení proměnných u vzorce 157 uvádí časové označení počtu období „T“, správně při dodržení jednotného označování vzorců v knize má být „N
 2. YouTube kanál 1FP303https://www.youtube.com/channel/UCdUnNHrOIj8E09Rit8pqdlQ (sledujte či odebírejte kanál, videa jsou postupně přidávána s ohledem na limity nahrávání videí dle pravidel YouTube)
 3. Podcasty pro 1FP303 je možné přehrát (jednotlivé díly nejen pro tento předmět budou postupně nahrávány, odebírejte přes Vámi oblíbený kanál):
 4. Podklady k přednáškám a cvičením:

Sli.do pro (také anonymní) otázky na přednášce: slido.com a vyplnit #1FP303


 1. přednáška 13. února 2024
  • Prezentace: Finanční analýza a plánování podniku v podnikovém řízení. Uživatelé finanční analýzy (ke stažení zde)
  • Doplňující podklady:
   • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (ke stažení zde)
   • Vzor rozvahy v plném rozsahu (ke stažení zde)
   • Vzor výsledovky v druhovém členění v plném rozsahu (ke stažení zde)
   • Vzor výsledovky v účelovém členění v plném rozsahu (ke stažení zde)
   • Vzor výkazu cash flow (ke stažení zde)
   • Vzor výkazu o změnách ve vlastním kapitálu (ke stažení zde)
  • cvičení (1. výukový týden):
   • zadání cvičení týmů Tomáš Brabenec (zde)
    • Finanční výkazy společnosti ALZA k doplnění (zde)
    • Oficiální zdroje informací o společnosti Tesla, Inc. (zde)
   • zadání cvičení týmů Martin Husák
   • zadání cvičení týmů Barbora Nohýnková
   • zadání cvičení týmů Jan Borz
   • zadání cvičení týmů Radana Šmídová
   • zadání cvičení týmů Jiří Strobach
   • zadání cvičení týmu Pavel Huňáček

2. přednáška 20. února 2024

  • Prezentace: Zdroje dat a informací pro finanční analýzu (ke stažení zde)
  • Možnosti vzorců v MS Excel (zde)
  • cvičení (2. výukový týden)
   • zadání cvičení týmů Tomáš Brabenec (ke stažení zde)
    • Finanční výkazy společnosti A (zde), B (zde), C (zde), D (zde), E (zde), F (zde), G (zde), H (zde), I (zde), J (zde)
    • Finanční výkazy pro trefu do společnosti X (zde)
    • Finanční výkazy pro trefu do společnosti Y (zde)
    • Dataset finanční výkazů společnosti TESLA (zde)
   • zadání cvičení týmů Martin Husák
   • zadání cvičení týmů Barbora Nohýnková
   • zadání cvičení týmů Jan Borz
   • zadání cvičení týmů Radana Šmídová
   • zadání cvičení týmů Jiří Strobach
   • zadání cvičení týmu Pavel Huňáček

3. přednáška 27. února 2024

  • Prezentace: Reorganizace finančních výkazů pro potřeby finanční analýzy (ke stažení zde)
  • cvičení (3. výukový týden)
   • zadání cvičení týmů Tomáš Brabenec (ke stažení zde)
    • pracovní data v excelu (zde)
    • návrh řešení (zde)
   • zadání cvičení týmů Martin Husák
   • zadání cvičení týmů Barbora Nohýnková
   • zadání cvičení týmů Jan Borz
   • zadání cvičení týmů Radana Šmídová
   • zadání cvičení týmů Jiří Strobach
   • zadání cvičení týmu Pavel Huňáček

4. přednáška 5. března 2024

  • Prezentace: Poměrové ukazatele pro hodnocení finanční pozice I – rentabilita (ke stažení zde)
  • cvičení (4. výukový týden)
   • zadání cvičení týmů Tomáš Brabenec (ke stažení zde)
    • pracovní data v excelu (zde)
   • zadání cvičení týmů Martin Husák
   • zadání cvičení týmů Barbora Nohýnková
   • zadání cvičení týmů Jan Borz
   • zadání cvičení týmů Radana Šmídová
   • zadání cvičení týmů Jiří Strobach
   • zadání cvičení týmu Pavel Huňáček

5. přednáška 12. března 2024

  • Prezentace: Poměrové ukazatele pro hodnocení finanční pozice II – profitabilita, efektivita využití majetku (ke stažení zde)
  • cvičení (5. výukový týden)
   • zadání cvičení týmů Tomáš Brabenec  (ke stažení zde)
    • Excel pro cvičení (zde)
   • zadání cvičení týmů Martin Husák
   • zadání cvičení týmů Barbora Nohýnková
   • zadání cvičení týmů Jan Borz
   • zadání cvičení týmů Radana Šmídová
   • zadání cvičení týmů Jiří Strobach
   • zadání cvičení týmu Pavel Huňáček

6. přednáška 19. března 2024

  • Prezentace: Poměrové ukazatele pro hodnocení finanční pozice III – efektivita využití majetku, likvidita, kapitálová struktura (ke stažení zde)
  • cvičení (6. výukový týden)
   • zadání cvičení týmů Tomáš Brabenec (ke stažení zde)
    • Excel pro cvičení (zde)
   • zadání cvičení týmů Martin Husák
   • zadání cvičení týmů Barbora Nohýnková
   • zadání cvičení týmů Jan Borz
   • zadání cvičení týmů Radana Šmídová
   • zadání cvičení týmů Jiří Strobach
   • zadání cvičení týmu Pavel Huňáček
  • Vyzkoušejte si průběžný test na nečisto – zkušební průběžný test č. 1  je dostupný (zde), vypracované řešení (zde)
  • Vyzkoušejte si průběžný test na nečisto – zkušební průběžný test č. 2 je dostupný (zde), vypracované řešení (zde)

7. přednáška 26. března 2024

  • Prezentace: Poměrové ukazatele pro hodnocení finanční pozice IV- kapitálová struktura (pokračování v 6. přednášce); Cash flow a free cash flow I (ke stažení zde)
  • cvičení (7. výukový týden) – čtvrteční cvičení (28.3.) odpadají z důvodu děkanského volna
   • zadání cvičení týmů Tomáš Brabenec –  úterní cvičení: opakování nedodělaných testových otázek z předchozích cvičení, příprava na průběžný test; čtvrteční cvičení odpadá
   • zadání cvičení týmů Martin Husák
   • zadání cvičení týmů Barbora Nohýnková
   • zadání cvičení týmů Jan Borz – cvičení odpadají
   • zadání cvičení týmů Radana Šmídová – cvičení odpadají
   • zadání cvičení týmů Jiří Strobach – cvičení odpadají
   • zadání cvičení týmu Pavel Huňáček – cvičení odpadá
  • Vyzkoušejte si průběžný test na nečisto – zkušební průběžný test č. 3  je dostupný (zde), vypracované řešení (zde)
  • Vyzkoušejte si průběžný test na nečisto – zkušební průběžný test č. 4 je dostupný (zde), vypracované řešení (zde)

8. přednáška 2. dubna 2024

  • Prezentace:  Finanční ukazatele tvorby hodnoty (ke stažení zde)
  • cvičení (8. výukový týden) – !!! pozor: Průběžný test na začátku cvičení (40 minut) !!!
   • zadání cvičení týmů Tomáš Brabenec (ke stažení zde)
    • Excel pro cvičení (zde)
   • zadání cvičení týmů Martin Husák
   • zadání cvičení týmů Barbora Nohýnková
   • zadání cvičení týmů Jan Borz
   • zadání cvičení týmů Radana Šmídová
   • zadání cvičení týmů Jiří Strobach
   • zadání cvičení týmu Pavel Huňáček

9. přednáška 9. dubna 2024 TÝDEN INOVACÍ (8.4. – 12.4.)

  • Prezentace: odpadá
  • cvičení (9. výukový týden) – odpadají
  • Doporučujeme věnovat případný čas k prostudování dalších témat (viz níže)

10. přednáška 16. dubna 2024

  • Prezentace: Srovnatelné společnosti, mezipodnikové srovnávání, komparativní analýza (ke stažení zde)
  • cvičení (10. výukový týden)
   • zadání cvičení týmů Tomáš Brabenec (ke stažení zde)
    • Excel pro cvičení (zde)
   • zadání cvičení týmů Martin Husák
   • zadání cvičení týmů Barbora Nohýnková
   • zadání cvičení týmů Jan Borz
   • zadání cvičení týmů Radana Šmídová
   • zadání cvičení týmů Jiří Strobach
   • zadání cvičení týmu Pavel Huňáček

11. přednáška 23. dubna 2024

  • Prezentace: Finanční plánování I (ke stažení zde)
  • cvičení (11. výukový týden) – čtvrteční cvičení (25.4.) odpadají z důvodu rektorského dne
   • zadání cvičení týmů Tomáš Brabenec – úterní cvičení (ke stažení zde), čtvrteční cvičení odpadá
    • Excel pro cvičení (zde)
   • zadání cvičení týmů Martin Husák
   • zadání cvičení týmů Barbora Nohýnková
   • zadání cvičení týmů Jan Borz – cvičení odpadají
   • zadání cvičení týmů Radana Šmídová – cvičení odpadají
   • zadání cvičení týmů Jiří Strobach – cvičení odpadají
   • zadání cvičení týmu Pavel Huňáček – cvičení odpadá

12. přednáška 30. dubna 2024

  • Prezentace: Finanční plánování II (ke stažení zde)
  • cvičení (12. výukový týden) – středeční cvičení (1.5.) odpadají z důvodu státního svátku
    • zadání cvičení týmů Tomáš Brabenec (ke stažení zde)
     • Excel pro cvičení (zde)
    • zadání cvičení týmů Martin Husák – cvičení odpadají
    • zadání cvičení týmů Barbora Nohýnková – cvičení odpadají
    • zadání cvičení týmů Jan Borz
    • zadání cvičení týmů Radana Šmídová
    • zadání cvičení týmů Jiří Strobach
    • zadání cvičení týmu Pavel Huňáček

13. přednáška 7. května 2024

  • Prezentace: Finanční plánování III (ke stažení zde); Metody oceňování podniku (ke stažení zde)
  • cvičení (13. výukový týden) – středeční cvičení (8.5.) odpadají z důvodu státního svátku
    • zadání cvičení týmů Tomáš Brabenec (ke stažení zde)
     • Excel pro cvičení (zde)
     • Návrh řešení (zde)
    • zadání cvičení týmů Martin Husák – cvičení odpadají
    • zadání cvičení týmů Barbora Nohýnková – cvičení odpadají
    • zadání cvičení týmů Jan Borz
    • zadání cvičení týmů Radana Šmídová
    • zadání cvičení týmů Jiří Strobach
    • zadání cvičení týmu Pavel Huňáček

Témata k dalšímu prostudování:

 • Souhrnné modely vyhodnocování finančního zdraví (ke stažení zde)

Zkušební závěrečný test vč. vyhodnocení:

 • jeden zkušební závěrečný test včetně řešení naleznete na moodle.vse.cz (vedení fakulty touží po tom, aby se studenti do vzdělávacího systému přihlásili, prosím o nalezení podkladu pro studium a přípravu na závěrečný test právě na školním „moodlu“)
  Zde je třeba odkliknout dlaždici 1FP303 Finanční analýza a plánování; Samotný test je v sekci Zakončení kurzu
 • druhý zkušební závěrečný test naleznete zde a jeho řešení zde
 • nezapomeňte se přihlásit na jeden z vypsaných termínů závěrečné zkoušky (ideálně nikoliv na poslední termín, který má sloužit jako termín opravný; pokud se na poslední termín přihlásíte jako na svůj první termín, pak nebudete mít možnost opravy)

 

Ať se Vám studium předmětu líbí a přinese Vám očekávanou přidanou hodnotu!

Za tým učitelů: Tomáš Brabenec (garant, přednášející a cvičící) a Martin Husák (cvičící), Barbora Nohýnková (cvičící), Jan Borz (cvičící), Radana Šmídová (cvičící), Jiří Strobach (cvičící) a Pavel Huňáček (cvičící)