1FP303 Finanční analýza a plánování podniku

Základní informace k průběhu vzdálené výuky – ke stažení zde

Podklady pro přednášky a cvičení v ZS 2020/2021 ke stažení:

 1. přednáška 29. září 2020
  • Prezentace: Finanční analýza a plánování podniku v podnikovém řízení. Uživatelé finanční analýzy (ke stažení zde)
  • Doplňující podklady:
   • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (ke stažení zde)
   • Vzor rozvahy v plném rozsahu (ke stažení zde)
   • Vzor výsledovky v druhovém členění v plném rozsahu (ke stažení zde)
   • Vzor výsledovky v účelovém členění v plném rozsahu (ke stažení zde)
   • Vzor výkazu cash flow (ke stažení zde)
   • Vzor výkazu o změnách ve vlastním kapitálu (ke stažení zde)
   • Definici účetních jednotek dle velikosti (ke stažení zde)
   • Zajímavé video k úvodu do finanční analýzy: https://www.youtube.com/watch?v=84YfHc19-Jw
  • cvičení (1. výukový týden):
   • zadání 1. cvičení (zde)
    • Podklady pro zpracování zadání:
    • Vzory aktuálních účetních výkazů v excelu (zde)
    • Rozvaha společnosti ALZA k doplnění (zde)
    • Výsledovka společnosti ALZA k doplnění (zde)
    • Výroční zpráva společnosti VELKÁ PECKA s.r.o. (zde)
    • Výroční zpráva (annual report) společnosti Netflix, Inc. (zde)

 2. přednáška 6. října 2020
 3. přednáška 13. října 2020
  • Prezentace: Metody mezipodnikového srovnání. Prostorová analýza (ke stažení zde)
  • cvičení (3. výukový týden)
   • zadání 3. cvičení (zde)
    • Řešení 1. a 2. úkolu (zde)
    • Teorie – Prostorová analýza (zde)

 4. přednáška 20. října 2020
  • Prezentace: Rentabilita, aktivita, likvidita, zadlužení (ke stažení zde)
  • cvičení (4. výukový týden)
   • zadání 4. cvičení (zde)
    • Pracovní excel ke stažení (zde)
    • Podklady pro kontrolu dat v pracovním excelu (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

 5. přednáška 27. října 2020
  • Prezentace: stejný podklad jako pro 4. přednášku ze dne 20. října 2020
  • cvičení (5. výukový týden)
   • zadání 5. cvičení (zde)
    • Pracovní excel ke stažení (zde)
    • Teorie – DuPont (zde), ukazatele aktivity (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

 6. přednáška 3. listopadu 2020
  • Prezentace: Cash flow (ke stažení zde)
  • cvičení (6. výukový týden)
   • zadání 6. cvičení (zde)
    • Pracovní excel ke stažení (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

 7. přednáška 10. listopadu 2020
  • Prezentace: Predikce finanční tísně (ke stažení zde)
  • cvičení (7. výukový týden) 
   • zadání 7. cvičení (zde)
    • Pracovní excel ke stažení (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

 8. přednáška 17. listopadu 2020
  • samostudium: Ukazatele kapitálového trhu (přednáška ke stažení zde)
  • cvičení (8. výukový týden) – odpadá cvičení pod vedením dr. Poborského (státní svátek, nutno dostudovat samostatně či po dohodě s dr. Poborským), podklady pro cvičení ke stažení (zde)
    • Podklad pro samostudium – analýza bodu zvratu (zde)
    • Pracovní excel ke stažení (zde)
    • Řešení úkolů (zde)
    • dobrovolný test – vyzkoušejte si  test nanečisto (odkaz naleznete v MS Teams)

 9. přednáška 24. listopadu 2020
  • Prezentace: Sestavení finančního plánu I (přednáška ke stažení zde)
  • cvičení (9. výukový týden) – plánovaný průběžný test

 10. přednáška 1. prosince 2020
  • Prezentace: Sestavení finančního plánu II (přednáška shodná s přednáškou z 9. týdne)
  • cvičení (10. výukový týden)
   • zadání 10. cvičení (zde)
    • Pracovní excel ke stažení (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

 11. přednáška 7. prosince 2020
  • Prezentace: Sestavení finančního plánu III (přednáška ke stažení zde)
  • cvičení (11. výukový týden)
   • zadání 11. cvičení (zde)
    • Pracovní excel ke stažení (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

 12. přednáška 15. prosince 2020
  • Prezentace: Sestavení finančního plánu IV (přednáška shodná s přednáškou z 11. týdne)
  • cvičení (12. výukový týden)
   • zadání 12. cvičení (zde)
    • Pracovní excel ke stažení (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

Jednotlivé podklady pro přednášky a pro cvičení budou vkládány průběžně. Heslo pro otevření zaheslovaných souborů bude sděleno na první přednášce a na cvičeních.

Těšíme se na viděnou!

Ing. Tomáš Brabenec, Ph.D., LL.M, garant

Ing. Radana Šmídová, Ph.D., cvičící

Ing. František Poborský, Ph.D., cvičící