1FP303 Finanční analýza a plánování podniku

Základní informace k průběhu výuky – ke stažení zde

Podklady pro přednášky a cvičení v LS 2022/2023

 1. BRABENEC, Tomáš. Finanční analýza obchodních korporací. Praha: Ekopress, s.r.o., 2022. Publikaci „FA OK“ je možné zakoupit v e-shopu nakladatelství Ekopresss, s.r.o. (www.ekopress.cz), kniha je dostupná také v prodejnách odborné ekonomické literatury
  Chybovník ke knize (faktické chyby)

  • str. 78, vzorec 10: „EBIT zdola“ obsahuje chybu. Položka „ř. 43“ se má ve vzorci přičíst (nikoliv odečíst). EBIT = EBT + ř.43
  • str. 106, vzorec 28: „Provozní pohotová likvidita“ – je zde chybně uvedeno označení ukazatele a chybně uvedený čitatel. Správně má být ukazatel označen  OaR (z anglického „operating acid-test ratio“) a správně má být čitatel Krátkodobá aktiva – zásoby„.
  • str. 167, v části pod vzorcem 86 je uvedeno, že při rovnosti CZ VK platí, že finanční páka je rovna 1, což chyba. Má být správě uvedeno, že je rovna 2.
  • str. 222, v části nad obrázkem 7-2 je uveden chybně odkaz na Obrázek 10-2. Správně má být 7-2
 2. YouTube kanál 1FP303https://www.youtube.com/channel/UCdUnNHrOIj8E09Rit8pqdlQ (sledujte či odebírejte kanál, videa jsou postupně přidávána s ohledem na limity nahrávání videí dle pravidel YouTube)
 3. Podcasty pro 1FP303 je možné přehrát (jednotlivé díly nejen pro tento předmět budou postupně nahrávány, odebírejte přes Vámi oblíbený kanál):
 4. Podklady k přednáškám a cvičením:

Sli.do pro (také anonymní) otázky na přednášce: slido.com a vyplnit #1FP303


 1. přednáška 14. února 2023
  • Prezentace: Finanční analýza a plánování podniku v podnikovém řízení. Uživatelé finanční analýzy (ke stažení zde)
  • Doplňující podklady:
   • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (ke stažení zde)
   • Vzor rozvahy v plném rozsahu (ke stažení zde)
   • Vzor výsledovky v druhovém členění v plném rozsahu (ke stažení zde)
   • Vzor výsledovky v účelovém členění v plném rozsahu (ke stažení zde)
   • Vzor výkazu cash flow (ke stažení zde)
   • Vzor výkazu o změnách ve vlastním kapitálu (ke stažení zde)
  • cvičení (1. výukový týden):
   • zadání cvičení tým Tomáš Brabenec (zde)
    • Finanční výkazy společnosti ALZA k doplnění (zde)
    • Výroční zpráva (annual report) společnosti Netflix, Inc. (zde)
   • zadání cvičení tým Martin Husák (zde)
    • Finanční výkazy společnosti ALZA k doplnění (zde)
    • Výroční zpráva (annual report) společnosti Netflix, Inc. (zde)
   • zadání cvičení tým Radana Šmídová (zde)
    • Finanční výkazy společnosti ALZA k doplnění (zde)
    • Výroční zpráva (annual report) společnosti Netflix, Inc. (zde)
   • zadání cvičení tým Jiří Strobach (zde)
    • Finanční výkazy společnosti ALZA k doplnění (zde)
    • Výroční zpráva (annual report) společnosti Netflix, Inc. (zde)
   • zadání cvičení tým František Poborský (zde
    • Finanční výkazy společnosti ALZA k doplnění (zde)
    • Výroční zpráva (annual report) společnosti Netflix, Inc. (zde)
   • zadání cvičení tým Barbora Nohýnková (zde)
    • Finanční výkazy společnosti ALZA k doplnění (zde)
    • Výroční zpráva (annual report) společnosti Netflix, Inc. (zde)
   • zadání cvičení tým Jakub Mašek (zde)
    • Finanční výkazy společnosti ALZA k doplnění (zde)
    • Výroční zpráva (annual report) společnosti Netflix, Inc. (zde)

2. přednáška 21. února 2023

  • Prezentace: Zdroje dat, finanční výkazy, základní metody finanční analýzy (ke stažení zde)
  • cvičení (2. výukový týden)
   • zadání cvičení tým Tomáš Brabenec (ke stažení zde)
    • Finanční výkazy společnosti A (zde), B (zde), C (zde), D (zde), E (zde), F (zde), G (zde), H (zde), I (zde), J (zde)
    • Finanční výkazy pro trefu do společnosti X (zde)
    • Finanční výkazy pro trefu do společnosti Y (zde)
    • Dataset finanční výkazů společnosti TESLA (zde)
   • zadání cvičení tým Martin Husák
    • Podklad pro cvičení (zde)
   • zadání cvičení tým Radana Šmídová
   • zadání cvičení tým Jiří Strobach
   • zadání cvičení tým František Poborský
   • zadání cvičení tým Barbora Nohýnková
   • zadání cvičení tým Jakub Mašek

3. přednáška 28. února 2023

  • Prezentace: Srovnatelné společnosti, mezipodnikové srovnávání, komparativní analýza (ke stažení zde)
  • cvičení (3. výukový týden)
   • zadání cvičení tým Tomáš Brabenec (ke stažení zde)
   • zadání cvičení tým Martin Husák
   • zadání cvičení tým Radana Šmídová
   • zadání cvičení tým Jiří Strobach
   • zadání cvičení tým František Poborský
   • zadání cvičení tým Barbora Nohýnková
   • zadání cvičení tým Jakub Mašek

4. přednáška 7. března 2023

  • Prezentace: Reorganizace finančních výkazů pro potřeby finanční analýzy (ke stažení zde)
  • cvičení (4. výukový týden)
   • zadání cvičení tým Tomáš Brabenec (ke stažení zde)
    • Excel pro cvičení (zde)
   • zadání cvičení tým Martin Husák
   • zadání cvičení tým Radana Šmídová
   • zadání cvičení tým Jiří Strobach
   • zadání cvičení tým František Poborský
   • zadání cvičení tým Barbora Nohýnková
   • zadání cvičení tým Jakub Mašek

5. přednáška 14. března 2023

  • Prezentace: Poměrové ukazatele pro hodnocení finanční pozice – rentabilita (ke stažení zde)
  • cvičení (5. výukový týden)
   • zadání cvičení tým Tomáš Brabenec  (ke stažení zde)
    • Excel pro cvičení (zde)
   • zadání cvičení tým Martin Husák
   • zadání cvičení tým Radana Šmídová
   • zadání cvičení tým Jiří Strobach
   • zadání cvičení tým František Poborský
   • zadání cvičení tým Barbora Nohýnková
   • zadání cvičení tým Jakub Mašek

6. přednáška 21. března 2023

  • Prezentace: Poměrové ukazatele pro hodnocení finanční pozice – likvidita, efektivita využití majetku, kapitálová struktura I (ke stažení zde)
  • cvičení (6. výukový týden)
   • zadání cvičení tým Tomáš Brabenec (ke stažení zde)
    • Excel pro cvičení (zde)
   • zadání cvičení tým Martin Husák
   • zadání cvičení tým Radana Šmídová
   • zadání cvičení tým Jiří Strobach
   • zadání cvičení tým František Poborský
   • zadání cvičení tým Barbora Nohýnková
   • zadání cvičení tým Jakub Mašek

7. přednáška 28. března 2023 – TÝDEN INOVACÍ (27.3. – 31.3.)

  • Prezentace: odpadá
  • cvičení odpadá
   • Vyzkoušejte si průběžný test na nečisto – zkušební průběžný test je dostupný (zde), vypracované řešení (zde)

8. přednáška 4. dubna 2023

  • Prezentace:  Poměrové ukazatele pro hodnocení finanční pozice – likvidita, efektivita využití majetku, kapitálová struktura II (pokračování v 6. přednášce)
  • cvičení (8. výukový týden)
   • zadání cvičení tým Tomáš Brabenec – opakování nedodělaných testových otázek z předchozích cvičení, příprava na průběžný test
   • zadání cvičení tým Martin Husák
   • zadání cvičení tým Radana Šmídová
   • zadání cvičení tým Jiří Strobach – cvičení odpadá, děkanský den (6.4.)
   • zadání cvičení tým František Poborský – cvičení odpadá, děkanský den (6.4.)
   • zadání cvičení tým Barbora Nohýnková – cvičení odpadá, děkanský den (6.4.)
   • zadání cvičení tým Jakub Mašek – cvičení odpadá, děkanský den (6.4.)

9. přednáška 11. dubna 2023

  • Prezentace: Cash flow a free cash flow (ke stažení zde)
  • cvičení (9. výukový týden) !!! pozor: Průběžný test na začátku cvičení (40 minut) !!!
   • zadání cvičení tým Tomáš Brabenec (ke stažení zde)
    • pracovní excel (zde)
    • možné řešení (zde) – soubor je zaveslovaný, heslo sdělí cvičící
   • zadání cvičení tým Martin Husák
   • zadání cvičení tým Radana Šmídová
   • zadání cvičení tým Jiří Strobach
   • zadání cvičení tým František Poborský
   • zadání cvičení tým Barbora Nohýnková
   • zadání cvičení tým Jakub Mašek

10. přednáška 18. dubna 2023

  • Prezentace: Finanční plánování I (ke stažení zde)
  • cvičení (10. výukový týden)
   • zadání cvičení tým Tomáš Brabenec (ke stažení zde)
    • pracovní excel (zde)
   • zadání cvičení tým Martin Husák
   • zadání cvičení tým Radana Šmídová
   • zadání cvičení tým Jiří Strobach
   • zadání cvičení tým František Poborský
   • zadání cvičení tým Barbora Nohýnková
   • zadání cvičení tým Jakub Mašek

11. přednáška 25. dubna 2023

  • Prezentace: Finanční plánování II (ke stažení zde)
  • cvičení (11. výukový týden)
   • zadání cvičení tým Tomáš Brabenec (ke stažení zde)
    • pracovní excel (zde)
   • zadání cvičení tým Martin Husák – cvičení odpadá, rektorský sportovní den (26.4.)
   • zadání cvičení tým Radana Šmídová – cvičení odpadá, rektorský sportovní den (26.4.)
   • zadání cvičení tým Jiří Strobach
   • zadání cvičení tým František Poborský
   • zadání cvičení tým Barbora Nohýnková
   • zadání cvičení tým Jakub Mašek

12. přednáška 2. května 2023

  • Prezentace: Finanční plánování III (pokračujeme v přednášce z 25. dubna 2023)
  • cvičení (12. výukový týden)
    • zadání cvičení tým Tomáš Brabenec (ke stažení zde)
     • pracovní excel I (zde)
    • zadání cvičení tým Martin Husák
    • zadání cvičení tým Radana Šmídová
    • zadání cvičení tým Jiří Strobach
    • zadání cvičení tým František Poborský
    • zadání cvičení tým Barbora Nohýnková
    • zadání cvičení tým Jakub Mašek

13. přednáška 9. května 2023

  • Prezentace: Metody oceňování podniku (ke stažení zde)
  • cvičení (13. výukový týden)
    • zadání cvičení tým Tomáš Brabenec (ke stažení zde a zde)
     • pracovní excel II (zde)
     • pracovní excel III (zde)
    • zadání cvičení tým Martin Husák
    • zadání cvičení tým Radana Šmídová
    • zadání cvičení tým Jiří Strobach
     • pracovní excel (zde)
    • zadání cvičení tým František Poborský
    • zadání cvičení tým Barbora Nohýnková
    • zadání cvičení tým Jakub Mašek

Témata k dalšímu prostudování:

 • Výkonnost společnosti podle tržních měřítek (ke stažení zde)
 • Finanční ukazatele tvorby hodnoty (kapitola 8 knížky FA OK)
 • Souhrnné modely (ke stažení zde)

Zkušební závěrečný test vč. vyhodnocení:

 • zkušení testy naleznete na moodle.vse.cz (vedení fakulty touží po tom, aby se studenti do vzdělávacího systému přihlásili, prosím o nalezení podkladu pro studium a přípravu na závěrečný test právě na školním „moodlu“)
  Zde je třeba odkliknout dlaždici 1FP303 Finanční analýza a plánování; Samotný test je v sekci Zakončení kurzu
 • nezapomeňte se přihlásit na jeden z vypsaných termínů závěrečné zkoušky (ideálně nikoliv na poslední termín, který má sloužit jako termín opravný; pokud se na poslední termín přihlásíte jako na svůj první termín, pak nebudete mít možnost opravy)

 

Ať se Vám studium předmětu líbí a přinese Vám očekávanou přidanou hodnotu!

Za tým učitelů: Tomáš Brabenec (garant, přednášející a cvičící), Martin Husák (cvičící), Radana Šmídová (cvičící), Jiří Strobach (cvičící), František Poborský (cvičící), Barbora Nohýnková (cvičící), Jakub Mašek (cvičící)