1FP303 Finanční analýza a plánování podniku

Základní informace k průběhu výuky – ke stažení zde

Podklady pro přednášky a cvičení v LS 2021/2022 ke stažení:

YouTube kanál 1FP303https://www.youtube.com/channel/UCdUnNHrOIj8E09Rit8pqdlQ (sledujte či odebírejte kanál, videa jsou postupně přidávána s ohledem na limity nahrávání videí dle pravidel YouTube)


 1. přednáška 16. února 2022
  • Prezentace: Finanční analýza a plánování podniku v podnikovém řízení. Uživatelé finanční analýzy (ke stažení zde)
  • Doplňující podklady:
   • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. (ke stažení zde)
   • Vzor rozvahy v plném rozsahu (ke stažení zde)
   • Vzor výsledovky v druhovém členění v plném rozsahu (ke stažení zde)
   • Vzor výsledovky v účelovém členění v plném rozsahu (ke stažení zde)
   • Vzor výkazu cash flow (ke stažení zde)
   • Vzor výkazu o změnách ve vlastním kapitálu (ke stažení zde)
  • Teorie: K definici účetních jednotek dle velikosti (ke stažení zde)
  • cvičení (1. výukový týden):
   • zadání 1. cvičení (zde)
    • Podklady pro zpracování zadání:
    • Vzory aktuálních účetních výkazů v excelu (zde)
    • Rozvaha společnosti ALZA k doplnění (zde)
    • Výsledovka společnosti ALZA k doplnění (zde)
    • Výroční zpráva společnosti VELKÁ PECKA s.r.o. (zde)
    • Výroční zpráva (annual report) společnosti Netflix, Inc. (zde)

 2. přednáška 22. února 2022
 3. přednáška 1. března 2022
  • Prezentace: Pokračujeme v druhé přednášce v části – základní metody finanční analýzy (důraz bude kladen na reorganizaci účetních výkazů)
  • cvičení (3. výukový týden)
   • zadání 3. cvičení (zde)
    • správné řešení (zde)
   • Teorie – reorganizace účetních výkazů pro potřeby finanční analýzy (zde)
   • Teorie – historie ukazatele EBITDA (zde)

 4. přednáška 8. března 2022
  • Prezentace: Prostorová analýza, mezipodnikové srovnání (ke stažení zde)
  • cvičení (4. výukový týden)
   • zadání 4. cvičení (zde)
    • Pracovní excel (zde)
    • Podklady pro kontrolu dat (zde)
    • Řešení úkolů (zde)
   • Teorie – prostorová analýza, mezipodnikové srovnání (zde)

 5. přednáška 15. března 2022
  • Prezentace: Poměrové ukazatele pro hodnocení finanční pozice I (ke stažení zde)
  • cvičení (5. výukový týden)
   • zadání 5. cvičení (zde)
    • Pracovní excel (zde)
    • Řešení (zde)
   • Teorie – Originální rozklad ROI dle společnosti DuPont (zde)

 6. přednáška 22. března 2022
  • Prezentace: Poměrové ukazatele pro hodnocení finanční pozice II (ke stažení zde)
  • cvičení (6. výukový týden)
   • zadání 6. cvičení (zde)
    • Pracovní excel (zde)
    • Řešení úkolů (zde)
   • Teorie – Efektivita využití majetku (ukazatele aktivity) (zde)
   • Teorie – Likvidita, pracovní kapitál (zde)

 7. přednáška 29. března 2022
  • Prezentace: Analýza peněžních toků (ke stažení zde)
  • cvičení (7. výukový týden) 
   • zadání 7. cvičení (zde)
    • Pracovní excel (zde)
    • Řešení úkol (zde)
    • dobrovolný test – vyzkoušejte si  průběžný test nanečisto v systému INSIS (po přihlášení uvidíte aktivní cvičný test)
   • Teorie – Cash flow, free cash flow (zde)

 8. přednáška 5. dubna 2022
  • Prezentace: Souhrnné modely finančního zdraví (ke stažení zde)
  • cvičení (8. výukový týden) – průběžný test!

 9. přednáška 12. dubna 2022
  • Prezentace: Indikátory finančního zdraví z kapitálových trhů, hodnocení výkonnosti podle tržních dat, EVA (ke stažení zde)
  • cvičení (9. výukový týden)
   • zadání 8. cvičení (zde)
    • Pracovní excel (zde)
    • Řešení úkolů (zde)
    • Teorie – Analýza bodu zvratu (zde)

 10. přednáška 19. dubna 2022
  • Prezentace: Hodnocení finančního zdraví z pohledu banky (přednáška vedoucího týmu Large Corporates v UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.)
  • cvičení (10. výukový týden)
   • zadání 9. cvičení (zde)
    • Pracovní excel (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

 11. přednáška 26. dubna 2022
  • Prezentace: Sestavení finančního plánu I (ke stažení zde)
  • cvičení (11. výukový týden) – Pozor: cvičení ve středu, 27.4. z důvodu rektorského sportovního dne odpadá! Týká se  všech cvičení B. Nohýnkové, O. Šnajberg a jednoho cvičení R. Šmídová
   • zadání 10. cvičení (zde)
    • Pracovní excel (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

 12. přednáška 3. května 2022
  • Prezentace: Sestavení finančního plánu II (podklad pro přednášku je shodný s přednáškou z 26. dubna 2022)
  • cvičení (12. výukový týden)
   • zadání 11. cvičení (zde)
    • Pracovní excel (zde)
    • Řešení úkolů (zde)

 13. přednáška 10. května 2022
  • Prezentace: Sestavení finančního plánu III (ke stažení zde)
  • cvičení (13. výukový týden)
   • zadání 12. cvičení: dokončení příkladů z předchozích cvičení
   • dobrovolný test – vyzkoušejte si  závěrečný test nanečisto v systému INSIS (po přihlášení uvidíte aktivní cvičný závěrečný test)

Jednotlivé podklady pro přednášky a pro cvičení budou vkládány průběžně. Heslo pro otevření zaheslovaných souborů bude sděleno na první přednášce a na cvičeních.

Těšíme se na viděnou!

Ing. Tomáš Brabenec, Ph.D., LL.M, garant, přednášející, cvičící

Ing. Radana Šmídová, Ph.D., Ing. Barbora Nohýnková, Ing. Oxana Šnajberg, Ing. František Poborský, Ph.D., Ing. Martin Husák, cvičící

Vítejte ve světě finanční analýzy a finančního plánování