Publikace Administrativní ceny nemovitostí

Zazvonil, Z.: Administrativní ceny nemovitostí, 2013

Autor: Zbyněk Zazvonil
Nakladatelství: Ekopress
Vydání: první
Rok vydání: 2013
Počet stran: 200
ISBN: 978-80-87865-03-3
Internetová podpora: ne

 

Publikace se zabývá hlavními zásadami úředního oceňování v období let 1964 až 2013. Nejde však o pouhý text oceňovacích vyhlášek a výčet některých jejich hlavních pojmů. Tyto pojmy se snaží nejen vysvětlit, ale i zasadit do kontextu doby. Soustřeďuje se především na ozřejmění těch částí cenových předpisů, které často mohly být potenciálním zdrojem nejrůznějších chyb. Zaměřuje se přitom na pozemky a konvenční stavby. Obsah této knihy předpokládá alespoň částečné základní znalosti z problematiky oceňování nemovitostí.


Přehled všech hlavních publikací a významných skript KFOP je na stránce Publikace