Ing. Hlaváč Jiří, Ph.D.

Konzultační hodiny: Dle domluvy emailem

Kancelář: NB 136

Univerzitní e-mail: jiri.hlavac@vse.cz

Telefon do zaměstnání: +420 224 095 191

Funkce: Akademický a vědecký pracovník

Publikace
Insis

Jiří Hlaváč je absolventem VŠE v Praze. Od roku 2002 je partnerem ve skupině TPA, která je členem mezinárodní sítě Baker Tilly International. Je auditorem, daňovým poradcem a soudem jmenovaným znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence, daně a daňová problematika, tvorba cen mezi spojenými osobami (transferové ceny) a ceny a odhady, se specializací na oceňování podniků. Dlouhodobě se věnuje oblasti oceňování, strukturování transakcí, projektům fúzí a akvizic a restrukturalizacím. Je členem Poradního sboru ministerstva spravedlnosti pro ekonomiku, zkušebním komisařem jmenovaným ministrem spravedlnosti pro zkoušky insolvenčních správců a členem sekce daně z příjmů právnických osob KDP ČR. Od roku 2004 přednáší na VŠE v Praze, spolupracuje rovněž jako lektor s několika vzdělávacími agenturami a publikuje v odborných časopisech. Je autorem publikace Fúze a akvizice – proces nákupu a prodeje firem vydané v roce 2010 a 2016 a spoluautorem komentáře k zákonu o daních z příjmů a komentáře k zákonu o přeměnách vydaných nakladatelstvím Wolters Kluwer. V soutěži Daňař & daňová firma roku byl v letech 2014 až 2016 vyhlášen jako největší daňová hvězda v kategorii Fúze a akvizice a v roce 2021 v kategorii Přímé daně (vč. mezinárodního zdanění a transferových cen).

Další údaje o kontaktech, výuce a publikační činnosti jsou dostupné ze souhrnné tabulky na stránce Pracovníci.