Státní závěrečné zkoušky z vedlejší specializace 1OC

Státní zkouška se skládá z písemného testu, jehož jádrem budou jeden až dva (podle obtížnosti) příklady probírané v předmětech 1FP405 a 1FP412 a otázky s volnými odpověďmi. Po opravení testů následuje ústní pohovor, který má podobu rozpravy nad testem a dalších doplňkových otázek v závislosti na výsledcích písemné části. Připomínáme, že ke zkoušce je nutná znalost nejen literatury, ale i přednášek a cvičení.

Vezměte si proto ke zkoušce klasickou kalkulačku. Kromě příkladů probíraných na cvičení a malých příkladů uváděných na přednáškách také doporučujeme vyzkoušet si cvičné příklady zařazené u předmětů 1FP405 a 1FP412 umístěné na internetové stránce u těchto předmětů.

Soubory ke stažení