Souborné zkoušky z vedlejší specializace 1OC

Studenti zapsaní do navazujícího magisterského studia od akademického roku 2023/2024 již soubornou zkoušku neskládají. Dále jsou tedy uvedeny informace pro studenty zapsané do studia dříve než v září 2023. Tito studenti mají vedlejší specializaci v rozsahu 33 kreditů včetně souborné zkoušky a SZZ z hlavní specializace v rozsahu 12 kreditů, ať už budou skládat SZZ z hlavní specializace v původním, nebo v novém formátu.

Souborná zkouška z vedlejší specializace 1OC probíhá ústní formou. Student si losuje dvojici otázek. U zkoušky mohou být ústně položeny další doplňkové otázky a studentovi může být také uloženo, aby popsal, jak by postupoval při řešení určitého výpočtu.

Připomínáme, že ke zkoušce je nutná znalost nejen literatury, ale i přednášek a cvičení. Kromě příkladů probíraných na cvičení a malých příkladů uváděných na přednáškách v předmětech 1FP405 a 1FP412  také doporučujeme vyzkoušet si cvičné příklady, které jsou umístěné na internetové stránce u těchto předmětů.


Soubory ke stažení