Státní závěrečné zkoušky z vedlejší specializace 1OC

Státní zkouška probíhá ústní formou. Student si losuje dvojici otázek. U zkoušky mohou být ústně položeny další doplňkové otázky a studentovi může být také uloženo, aby popsal, jak by postupoval při řešení určitého výpočtu.

Připomínáme, že ke zkoušce je nutná znalost nejen literatury, ale i přednášek a cvičení. Kromě příkladů probíraných na cvičení a malých příkladů uváděných na přednáškách v předmětech 1FP405 a 1FP412  také doporučujeme vyzkoušet si cvičné příklady, které jsou umístěné na internetové stránce u těchto předmětů.


Soubory ke stažení