Finance a oceňování podniku (FO)

Hlavní specializace Finance a oceňování podniku poskytuje ucelený komplex předmětů v oblasti finančního řízení podniku a oceňování podniku. Specializace je garantována Katedrou financí a oceňování podniku.

Informace a aktuální studijní plány studia Finance a oceňování podniku (FO) naleznete na stránkách Fakulty financí a účetnictví v části Navazující magisterské studium.

Jádro navazujícího magisterského studia Finance a oceňování podniku tvoří tyto povinné předměty:

Název předmětu Počet hodin výuky (přednáška / cvičení)
1FP402 Investiční rozhodování a dlouhodobé financování 2/2
1FP403 Oceňování nemovitostí 0/2
1FP405 Oceňování podniku I 2/2
1FP412 Oceňování podniku II 2/2
1FP413 Praktika z oceňování podniku 0/2
1FP417 Oceňování nehmotného majetku 2/0
1FP428 Seminář z oceňování podniku 0/4

Upozornění:

  • Hlavní předměty zaměřené na oceňování podniku tvoří ucelený komplex a provedou studenta postupným prohlubováním znalostí a dovedností. Optimální postup je tedy studovat tyto předměty postupně: 1FP405 Oceňování podniku I (jde o základní přehled o postupu ocenění a oceňovacích metodách) – 1FP412 Oceňování podniku II (hlubší sondy do vybraných témat) – 1FP413 Praktika z oceňování podniku (praktická aplikace vědomostí a dílčích dovedností získaných v prvních dvou předmětech na ocenění skutečného podniku).Velmi proto nedoporučujeme zapisovat si tyto předměty najednou. Zejména není vhodné studovat souběžně 1FP405 Oceňování I a 1FP412 Oceňování II. Stejně tak nemá smysl studovat 1FP413 Praktika, pokud student nemá znalosti minimálně na úrovni 1FP405 Oceňování I (a 1FP412 Oceňování II má alespoň souběžně).

  • Studenti, kteří studovali bakalářský obor Účetnictví a finanční řízení podniku a v jeho rámci absolvovali předmět 1FP305 do května 2018 nebo dříve, si v rámci magisterského studia již nezapisují předmět 1FP405, ale místo něho si v rámci hlavní specializace FO zvolí ve stejném rozsahu volitelné předměty. Studenti, kteří absolvují bakalářský předmět 1FP305 Základy oceňování podniku od zimního semestru 2018, si již předmět 1FP405 zapisovat musí, protože obsah obou předmětů se bude odlišovat a znalosti na úrovni 1FP305 by nestačily ke státní zkoušce.