Publikace

Na této stránce najdete informace o hlavních publikacích učitelů KFOP. Tyto publikace většinou slouží jako základní literatura v předmětech katedry a zároveň i jako knihy pro odbornou veřejnost. Stránky obsahují i odkaz na internetovou podporu u knih, které takovouto podporu mají.

Knihy

Významná skripta