Bakalářské práce a zkoušky

Bakalářské práce jsou na KFOP vedeny v rámci předmětů:

  • 1FP391 Bakalářský seminář – pro obor Finance, 2 hodiny týdně
  • 1FP392 Bakalářský seminář – pro obor Účetnictví a finanční řízení podniku, 1 hodina týdně (studenti tohoto oboru absolvují na začátku bakalářského studia předmět 1FU191 Metodologický seminář, na jehož výuce se Katedra financí a účetnictví podílí spolu s KFUA a KMU)

Závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací:

Soubory ke stažení: