Bakalářské práce a zkoušky

Bakalářské práce jsou na KFOP vedeny v rámci předmětů:

  • 1FP391 Bakalářský seminář – pro obor Finance
  • 1FP392 Bakalářský seminář – pro obor Účetnictví a finanční řízení podniku

Závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací v programech Účetnictví a finanční řízení a Finance na KFOP:

Nový systém – postup platí pro studenty, kteří podali žádost ukončit studium v novém formátu v červnu 2024.

Starý systém – postup platí pro studenty, kteří budou v červnu 2024 končit ve starém formátu.