Ing. Svačina Pavel, Ph.D.

Konzultační hodiny

Kancelář: NB 135

Univerzitní e-mailpavel.svacina@vse.cz

Telefon do zaměstnání: +420 224 09 5146

Funkce: Akademický a vědecký pracovník

Publikace
Insis

Pavel Svačina vystudoval obory Finance a Oceňování podniků a jeho majetku na VŠE v Praze. Zde získal také doktorát v oboru účetnictví a finanční řízení podniku v r. 2006. Disertační práci zpracoval na téma oceňování nehmotného majetku. Během doktorského studia absolvoval též zahraniční pobyt v Itálii na univerzitě Politecnico di Milano. V komerční oblasti se věnuje zpracovávání studií a znaleckých posudků na oceňování podniků a nehmotného majetku pro různé účely – squeeze-outy, nákupy/prodeje, vyčíslení škod, transfery technologií z výzkumné do komerční sféry. V současné době je na pozici senior konzultanta. Je soudním znalcem jmenovaným pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování podniků a nehmotného majetku. Dlouhodobě působí na VŠE, kde vyučuje různé kurzy na téma oceňování podniků, včetně vlastního kurzu na oceňování nehmotného majetku. Pedagogicky působí také na Institutu oceňování majetku, školícím středisku pro znalce pro obor oceňování. Příležitostně také realizuje firemní školení. V oblasti výzkumné rozvíjí oblast oceňování nehmotných aktiv. Je autorem řady odborných článků na toto téma, v roce 2010 mu vyšla v nakladatelství Ekopress kniha Oceňování nehmotných aktiv.

Další údaje o kontaktech, výuce a publikační činnosti jsou dostupné ze souhrnné tabulky na stránce Pracovníci.