Ing. Jahodová Lucie, Ph.D.

Konzultační hodiny

Kancelář:  NB 117

Univerzitní e-mail: lucie.jahodova@vse.cz

Telefon do zaměstnání: +420 224 09 5163

Funkce: Akademická a vědecká pracovnice

Publikace
Insis

Lucie Jahodová absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze v roce 2004 a v roce 2008 zde dokončila postgraduální studium (Ph.D.). Na VŠE se věnuje zejména výuce v oblasti oceňování podniků. Publikovala v mnoha českých i zahraničních vědeckých, odborných a dalších časopisech. Mimo VŠE působí jako Senior Consultant ve znaleckém ústavu A-Consult plus. Lucie je českou soudní znalkyní se specializací na oceňování podniků. Mluví česky a anglicky.

Další údaje o kontaktech, výuce a publikační činnosti jsou dostupné ze souhrnné tabulky na stránce Pracovníci.