Ing. Pláničková Markéta, Ph.D.

Konzultační hodiny

Kancelář: NB 117

Univerzitní e-mailmarketa.planickova@vse.cz

Telefon do zaměstnání: +420 224 095 163

Funkce: Akademická a vědecká pracovnice

Publikace
Insis

Markéta Pláničková vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde získala v roce 2008 inženýrský titul v oboru Podnikání a právo a v roce 2014 doktorský titul v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku. Od roku 2008 působí na Katedře financí a oceňování podniku. Ve výuce se zaměřuje na finance a oceňování podniků. Ve své vědecké činnosti se věnuje především oceňování pojišťoven. Byla spoluřešitelkou několika výzkumných projektů se zaměřením na oceňování podniků a jeho standardizaci. Zároveň působí na Institutu oceňování majetku při VŠE, kde se věnuje školení znalců v oboru ekonomika a podílí se na zpracování znaleckých posudků a revizních znaleckých posudků především v souvislosti s problematikou vytěsnění minoritních akcionářů. V komerční sféře se věnuje zpracovávání studií a znaleckých posudků v oboru oceňování podniků pro různé účely.

Další údaje o kontaktech, výuce a publikační činnosti jsou dostupné ze souhrnné tabulky na stránce Pracovníci.