Dividendová politika českých podniků

Reg.č.: GAČR 402/00/0436
Řešitel: Ing. Petr Marek, CSc.
Období: 2000

Publikační výstupy v databázi publikační činnosti VŠE

Spolupracovník:

Doc. Ing. František Ducheček, CSc.

Oponenti:

Ing. Michal Konečný – Komerio, brokerský dům Konečný, a.s.
Doc. Ing. Petr Musílek, Ph.D. – KBP VŠE Praha
Ing. Petr Zahradník – Conseq Finance

Závěrečná obhajoba: 12.1.2001

Ke stažení (Word):

  1. Závěry oponentního řízení
  2. Výzkumná zpráva grantového projektu