Publikace Oceňování nehmotných aktiv

Svačina, P.: Oceňování nehmotných aktiv, 2010

Autor: Svačina Pavel
Nakladatelství: Ekopress
Vydání: první
Rok vydání: 2010
Počet stran: 214
ISBN: 978-80-86929-62-0
Internetová podpora: ne

 

Jedná se v českých podmínkách o poměrně unikátní publikaci, jejímž cílem je vytvořit základní, ucelenou a provázanou koncepci oceňování nehmotných aktiv. Kniha je tematicky průřezová, neboť oceňování nehmotných aktiv se dotýká nejen samotné teorie oceňování aktiv, ale i otázek právních, technických, účetních a daňových. Všem těmto oblastem se text věnuje v rozsahu, který se v současné době jeví jako nezbytný pro správné uchopení a oceňování nehmotných aktiv. Kniha je určena jako pro studenty denního studia, tak pro odhadce, znalce a další odborníky, kteří působí v oblasti inovací a trasferů technologií.


Přehled všech hlavních publikací a významných skript KFOP je na stránce Publikace