doc. Ing. Krabec Tomáš, Ph.D., MBA

Konzultační hodiny

Kancelář: NB 133

Univerzitní e-mail: tomas.krabec@vse.cz

Telefon do zaměstnání: +420 224 09 5163

Funkce: Docent

Publikace
Insis

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze v roce 2005. Dokončil zde i své postgraduální studium v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku (2008) a habilitaci na docenta v oboru Podniková ekonomika a management (2011). Působí jako soudní znalec se specializací na oceňování podniků a cenných papírů. Znalecké zaměření na zpracování revizních, rozhodčích a rekonciliačních znaleckých posudků v oboru ekonomika, ekonomické expertní činnosti a na oceňování lékařských praxí a podniků a projektů v oblasti zdravotnictví. Svoji výzkumnou činnost zaměřuje na oblasti metodologie oceňování aktiv, teorie ohodnocování podniku, standardizace oceňování, aktiv a mezinárodní institucionální komparativistika, ekonomie a právo (Law and Economics) a behaviorální finance.

Další údaje o kontaktech, výuce a publikační činnosti jsou dostupné ze souhrnné tabulky na stránce Pracovníci.