doc. Ing. Krabec Tomáš, Ph.D., MBA

Člen katedry: od 1.10.2005

Akademické a vědecké tituly:
2005 – Ing., inženýr ekonomie, získaný na VŠE Praha v oboru Hospodářská politika
2007 – MBA in International Business, získaný na MIB School of Management, Terst, Itálie
2008 – Ph.D., doktor, získaný na VŠE Praha v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku
2011 – habilitace na docenta v oboru Podniková ekonomika a management

Zaměření:

 • soudní znalec se specializací na oceňování podniků a cenných papírů,
  znalecké zaměření:

  • zpracování revizních, rozhodčích a rekonciliačních znaleckých posudků v oboru ekonomika
  • ekonomická expertní činnost
  • specializace na oceňování lékařských praxí a podniků a projektů v oblasti zdravotnictví
 • výzkumné zaměření:
  • metodologie oceňování aktiv
  • teorie ohodnocování podniku
  • standardizace oceňování aktiv a mezinárodní institucionální komparativistika
  • ekonomie a právo (Law and Economics)
  • behaviorální finance

Další údaje o kontaktech, výuce a publikační činnosti jsou dostupné ze souhrnné tabulky na stránce Pracovníci.