Corporate Finance Club

Začínající uzavřený studentský spolek chce studentům nabídnout intenzivnější zapojení v oblasti financí při studiu. Vizí spolku je vytvořit organizaci lidí, která skrze praktické aktivity prohloubí jejich znalosti a zájem v oblasti financí a umožní potkat studenty se stejnými zájmy a stejně tak profesionály z praxe. Spolek by rád navázal užší spolupráci se soukromím sektorem ale také s katedrou Financí a oceňování, tak aby studenti dostali možnost lépe nahlédnout a zapojit se do dění školy. Od členů spolku je vyžadován proaktivní přístup a dedikovaný zájem.

Mezi hlavní události, které by spolek chtěl pořádat patří: 

  • Přednášky – setkání s lidmi z juniorních pozic, kteří v detailu popíší svůj den v práci. Návštěvníci tak získají reálný přehled o tom, jak daná práce vypadá 
  • Workshopy – malé teamy dostanou k zpracování case study, která bude vyhodnocena partnerskou firmou s následnou diskusí o dané problematice
  • Neformální setkání – neformální setkání se mezi členy 
  • Nabídka témat na diplomové práce – členové získají přístup k zajímavým tématům diplomových případně bakalářských prací. 

Pokud se chceš stát členem, kontaktuj nás na email: cfc.vse@gmail.com