prof. Ing. Mařík Miloš, CSc.

Miloš Mařík

Osobní www stránky: http://nb.vse.cz/~marik

Člen katedry: od 1.2.1993

Akademické a vědecké tituly:
1971 – Ing., inženýr ekonomie, získaný na VŠE Praha v oboru Ekonomika obchodu
1976 – CSc., kandidát ekonomických věd, získaný na VŠE Praha v oboru Ekonomika obchodu
1983 – doc., docent, získaný na VŠE Praha v oboru Ekonomika obchodu
1995 – doc., docent, potvrzení habilitace
1999 – prof., profesor, získaný na VŠE Praha v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku

Akademické a vědecké funkce:
1993 – 2000 – člen Akademického senátu fakulty financí a účetnictví
1994 – dosud – ředitel Institutu oceňování majetku při VŠE (http://iom.vse.cz)
1998 – dosud – vedoucí Certifikačního ústavu při VŠE pro certifikaci odhadců majetku (http://cu.vse.cz)
1999 – dosud – člen Vědecké rady fakulty financí a účetnictví
2000 – dosud – člen Oborové rady pro doktorské studium na oboru „Finance“ a na oboru „Účetnictví a finanční řízení podniku“
2001 – 2018 – vedoucí Katedry financí a oceňování podniku

Zaměření:

  • oceňování podniku

Další údaje o kontaktech, výuce a publikační činnosti jsou dostupné ze souhrnné tabulky na stránce Pracovníci.