prof. Ing. Mařík Miloš, CSc.

Konzultační hodiny

Kancelář: NB 133

Univerzitní e-mail: marik@vse.cz

Telefon do zaměstnání: +420 224 095 166

Funkce: Profesor, Ředitel Institutu oceňování majetku (IOM)

Publikace
Insis

Miloš Mařík se zaměřuje na oceňování podniku a české oceňovací standardy. Je zakladatelem a garantem vedlejší specializace 1OC Oceňování podniku a jeho majetku (2000) a hlavní specializace FO Finance a oceňování podniku (2006).  Je garantem několika předmětů z oblasti oceňování podniků a členem Vědecké rady fakulty financí a účetnictví. Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací, z nichž některé  získaly různé publikační ocenění či jsou využívány i jako vysokoškolské učebnice pro předměty z oblasti oceňování podniku. Ředitel Institutu oceňování majetku při VŠE  a do roku 2022 vedoucí Certifikačního ústavu při VŠE pro certifikaci odhadců majetku. Od roku 2008 zakladatel a předseda redakční rady recenzovaného časopisu Oceňování. Držitel pamětní medaile Fakulty financí a účetnictví. Mimo VŠE působí jako člen Poradního sboru ministra spravedlnosti pro otázky znalectví v oboru Ekonomika (od založení Poradního sboru do roku 2023 jako jeho předseda).

 

Další údaje o kontaktech, výuce a publikační činnosti jsou dostupné ze souhrnné tabulky na stránce Pracovníci.