Ing. Dušek David, Ph.D.

Konzultační hodiny

Kancelář: NB 133

Univerzitní e-maildusek@vse.cz

Telefon do zaměstnání:

Funkce: Akademický a vědecký pracovník

Publikace
Insis

David Dušek se dlouhodobě specializuje na oceňování nemovitých věcí. Na práci katedry se podílí od dob doktorských studií, která zde ukončil v roce 2003. Kromě výuky na Katedře financí a oceňování podniku spolupracuje na VŠE také s Institutem oceňování majetku a Certifikačním ústavem. Oceňováním nemovitostí se zabývá i mimo akademickou půdu, kde jako manažer oddělení oceňování nemovitostí UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. zodpovídá za interní i externí ocenění bankovních nemovitých zástav „od Aše k Tatrám“. Od roku 2015 je předsedou Pracovní skupiny oceňování majetku České bankovní asociace.Hovoří česky, německy, anglicky a rusky.

Motto:
“Ti, kdo si zamilují praxi bez vědy, jsou jako lodivod, jenž se nalodil bez kormidla a busoly, takže nikdy neví s jistotou, kam pluje.” Leonardo da Vinci

Další údaje o kontaktech, výuce a publikační činnosti jsou dostupné ze souhrnné tabulky na stránce Pracovníci.