1FP416

Počítačová podpora oceňování podniku


Harmonogram a pokyny k předmětu


Hlavní sylaby ke stažení

 1. Internetové zdroje informací (28.11.2021)
 2. Albertina – databáze českých firem (22.2.2018)
 3. MagnusWeb – databáze českých a slovenských firem (17.3.2014)
 4. Orbis Europe – databáze evropských firem (10.11.2022)
 5. Evalent – program pro výnosové ocenění podniku (8.4.2014)
 6. Stratex – program pro strategické finanční plánování podniku (20.4.2012)

Krátké návody ke stažení

 1. Přehled databází firem na VŠE (10.11.2022)
 2. Regresní analýza v Excelu 2007, 2010 a vyšší – základy regresní analýzy v Excelu 2007 a vyšších verzích (27.2.2018)
  Regresní analýza v Excelu 2003 – základy regresní analýzy v Excelu verze 2003 a starší (11.3.2010)
 3. Pokyny ke zjednodušenému výnosovému ocenění (25.9.2018)

Další informace

Databáze firem jsou veřejně přístupné na síti VŠE:

 • Databáze Albertina je přístupná bez hesla.
 • Provoz databáze Amadeus byl ukončen a od 1.1.2022 je nahrazen přístupem do databáze Orbis.
 • K databázi MagnusWeb a Orbis na prohlížení (bez exportu dat) sdělí přístupové heslo doc. Maříková na výuce nebo mailem.
 • Žádosti o jmenovité přístupy do databáze Orbis (včetně možnosti exportu) mohou zaměstnanci a studenti VŠE zasílat na mail i-servis@vse.cz (je potřeba uvést jméno a školní mailovou adresu, přístup je poskytnut vždy na půl roku). Pro studenty předmětu 1FP416 budou jmenovité přístupy zřízeny hromadně.

Databázi MagnusWeb a v době nařízené distanční výuky také databázi Orbis je možné spouštět (po přihlášení do sítě školy) i dálkově přes webovou stránku VŠE E-zdroje, sekce Faktografické zdroje: https://knihovna.vse.cz/zdroje/

Program Evalent a Stratex jsou k dispozici pouze pod výukovými projekty 1FP416 a 1FP413. Po přeinstalaci učeben v létě 2013 již není možné studenty individuálně přiřazovat k výukovým projektům.