1FP416

Počítačová podpora oceňování podniku


Harmonogram a pokyny k předmětu


Termín odevzdání seminární práce pro LS 2019/2020

 • Základní termín: 31. 5. 2020 (práce poslána mailem, soubor Evalent na disku G:).
  Student po zaslání práce dostane cca do týdne mailem zprávu, jaké chyby v práci byly, jaké je hodnocení a v případě hodnocení 4+ také informaci o tom, které chyby je třeba opravit pro získání známky 3 (lepší známku lze získat jen zpracováním zcela nové studie).
 • Konečný termín pro opravy práce při hodnocení 4+ nebo onemocnění doložené potvrzením lékaře je pak: 20. 6. 2020.

Hlavní sylaby ke stažení

 1. Internetové zdroje informací (15.2.2020)
 2. Albertina – databáze českých firem (22.2.2018)
 3. MagnusWeb – databáze českých a slovenských firem (17.3.2014)
 4. Amadeus – databáze evropských firem (27.1.2020)
 5. Evalent – program pro výnosové ocenění podniku (8.4.2014)
 6. Stratex – program pro strategické finanční plánování podniku (20.4.2012)

Krátké návody ke stažení

 1. Přehled databází firem na VŠE (5.5.2018)
 2. Regresní analýza v Excelu 2007, 2010 a vyšší – základy regresní analýzy v Excelu 2007 a vyšších verzích (27.2.2018)
  Regresní analýza v Excelu 2003 – základy regresní analýzy v Excelu verze 2003 a starší (11.3.2010)
 3. Pokyny ke zjednodušenému výnosovému ocenění (25.9.2018)

Úkoly pro vypracování seminární práce po dobu uzavření školy

 1. Pokyn 1 – Volba podniku a odvětví, stažení výkazů (14.3.2020)
 2. Pokyn 2 – Regresní analýza (24.3.2020)
  Regresní analýza Excel – příklad zadání
  Regresní analýza Excel – příklad řešení
 3. Pokyn 3 – Internetové zdroje pro odhad nákladů vlastního kapitálu (30.3.2020)
 4. Pokyn 4 – Sestavení plánu pomocí generátorů hodnoty a ocenění metodou DCF (7.4.2020)
 5. Pokyn 5 – Ocenění metodou tržního porovnání (18.4.2020)

Další informace

Databáze firem jsou veřejně přístupné na síti VŠE:

 • Databáze Albertina je přístupná bez hesla.
 • K databázi MagnusWeb a Amadeus na prohlížení (bez exportu dat) sdělí přístupové heslo doc. Maříková na výuce nebo mailem.
 • Žádosti o jmenovité přístupy do Amadea (včetně možnosti exportu) mohou zaměstnanci a studenti VŠE zasílat na mail i-servis@vse.cz (je potřeba uvést jméno a školní mailovou adresu, přístup je poskytnut vždy na půl roku). Pro studenty předmětu 1FP416 budou jmenovité přístupy zřízeny hromadně.

Program Evalent a Stratex jsou k dispozici pouze pod výukovými projekty 1FP416 a 1FP413. Po přeinstalaci učeben v létě 2013 již není možné studenty individuálně přiřazovat k výukovým projektům.