Základní informace o vedlejší specializaci 1OC

Vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku poskytuje ucelený komplex předmětů v oblasti oceňování podniku. Specializace je garantována Katedrou financí a oceňování podniku.

Informace a aktuální studijní plány naleznete na stránkách Fakulty financí a účetnictví:

Upozornění:

  • Hlavní předměty zaměřené na oceňování podniku tvoří ucelený komplex a provedou studenta postupným prohlubováním znalostí a dovednosti. Optimální postup je tedy studovat tyto předměty postupně: 1FP405 Oceňování podniku I (jde o základní přehled o postupu ocenění a oceňovacích metodách) – 1FP412 Oceňování podniku II (hlubší sondy do vybraných témat) – 1FP413 Praktika z oceňování podniku (praktická aplikace vědomostí a dílčích dovedností získaných v prvních dvou předmětech na ocenění skutečného podniku).
    Velmi proto nedoporučujeme zapisovat si tyto předměty najednou. Zejména není vhodné studovat souběžně 1FP405 Oceňování I a 1FP412 Oceňování II. Stejně tak nemá smysl studovat 1FP413 Praktika, pokud student nemá znalosti minimálně na úrovni 1FP405 Oceňování I (a 1FP412 Oceňování II má alespoň souběžně).


  • Studenti, kteří studovali bakalářský obor Účetnictví a finanční řízení podniku a v jeho rámci absolvovali předmět 1FP305 do května 2018 nebo dříve, si v rámci magisterského studia již nezapisují předmět 1FP405, ale místo něho si v rámci hlavní specializace FO zvolí ve stejném rozsahu volitelné předměty. Studenti, kteří absolvují bakalářský předmět 1FP305 Základy oceňování podniku od zimního semestru 2018, si již předmět 1FP405 zapisovat musí, protože obsah obou předmětů se bude odlišovat a znalosti na úrovni 1FP305 by nestačily ke státní zkoušce.

  • Pro studenty vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku byl jako volitelný předmět zpřístupněn předmět KFOP: 1FP561 Speciální seminář. Tento předmět je především určen jako povinný předmět pro hlavní specializace F1 před psaním diplomové práce, ale některé kurzy v jeho rámci jsou využívány pro speciální výuku související s oceňováním podniku. Sledujte tedy aktuální informace pro každý semestr, který kurz tohoto předmětu by mohl být vhodný jako volitelný předmět pro vedlejší specializaci 1OC.

Informace pro období od ZS 2016/2017 dále:

V současné době je 1FP561 Speciální seminář využit pro výuku zaměřenou na téma Ekonomické poradenství v praxi, kterou vedou odborníci společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika. Cílem semináře je na pozadí životního cyklu společnosti představit základní druhy poradenských služeb typu corporate finance poskytovaných předními světovými poradenskými společnostmi. Seminář probíhá interaktivní formou a je doplněn o případové studie ilustrující promítnutí teoretických poznatků do praxe. Seminář tedy není zaměřen přímo na oceňování podniku, ale může rozšířit znalosti i studentům vedlejší specializace 1OC, proto je možné v případě zájmu o tuto oblasti si 1FP561 zapsat jako volitelný předmět vedlejší specializace.