Vědecké časopisy

Na této stránce najdete odkazy na časopisy s úzkou vazbou na předměty vyučované Katedrou financí a oceňování podniku. Články z těchto časopisů často tvoří doporučenou a rozšiřující literaturu k těmto předmětům.

Ve všech případech jde o recenzované vědecké časopisy uvedené v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR dle definice Rady pro výzkum, vývoj a inovace. EFAJ je indexován i v řadě zahraničních databází.

  • Oceňování
    Recenzovaný časopis v češtině, příp. slovenštině, z oblasti oceňování podniku a majetku. Tištěná forma. Vydávání časopisu zajišťuje Katedra financí a oceňování podniku, Institut oceňování majetku a Fakulta financí a účetnictví. Časopis je využíván i znaleckou a odhadcovskou praxí.
  • Český finanční a účetní časopis (ČFUČ)
    Recenzovaný časopis v češtině, příp. slovenštině, z oblasti finančního řízení podniku a účetnictví. Tištěná i internetová forma. Vydávání časopisu zajišťuje Fakulta financí a účetnictví.
  • European financial and accounting journal (EFAJ)
    Recenzovaný časopis v angličtině, z oblasti finančního řízení podniku a účetnictví. Internetová forma. Vydávání časopisu zajišťuje Fakulta financí a účetnictví.