Garantované předměty – InSIS

Ident Název Garant
1FP392 Bakalářský seminář prof. Ing. Petr Marek, CSc.
1FP391 Bakalářský seminář prof. Ing. Petr Marek, CSc.
1FP491 Corporate Finance Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D.
1FP562 Diplomový seminář prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP212 Finance podniku prof. Ing. Petr Marek, CSc.
1FP214 Finance podniku prof. Ing. Petr Marek, CSc.
1FP201 Finance podniku prof. Ing. Petr Marek, CSc.
1FP251 Finance podniku (anglicky) doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
1FP303 Finanční analýza a plánování podniku doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.
1FP424 Finanční řízení koncernu Ing. Tomáš Buus, Ph.D.
FP_901 Finanční řízení podniku (pro doktorandské studium) prof. Ing. Petr Marek, CSc.
1FP402 Investiční rozhodování a dlouhodobé financování doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
1FP425 Oceňování finančních institucí doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
1FP417 Oceňování nehmotného majetku Ing. Pavel Svačina, Ph.D.
1FP403 Oceňování nemovitostí prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP421 Oceňování podniku (v angličtině) doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.
1FP492 Oceňování podniku (v angličtině) doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.
1FP405 Oceňování podniku I prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP412 Oceňování podniku II prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP427 Oceňování podniku ve finanční tísni prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP416 Počítačová podpora oceňování podniku doc. Ing. Pavla Maříková, CSc.
1FP430 Pokročilé finance podniku a strategické investování (v angličtině) doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
1FP413 Praktika z oceňování podniku prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP561 Speciální seminář prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP423 Systém řízení akvizicí a fúzí prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP305 Základy oceňování podniku prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP426 Znalectví v ekonomických oborech Ing. Tomáš Brabenec, Ph.D., LL.M.