Garantované předměty – InSIS

Ident Název Garant
1FP392 Bakalářský seminář prof. Ing. Petr Marek, CSc.
1FP391 Bakalářský seminář prof. Ing. Petr Marek, CSc.
3BS312A Business Valuation doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.
1FP491 Corporate Finance Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D.
1FP718 Daně a účetnictví nemovitostí prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP562 Diplomový seminář prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP701 Etické chování Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP701 Etické chování znalců prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP201 Finance podniku prof. Ing. Petr Marek, CSc.
1FP212 Finance podniku prof. Ing. Petr Marek, CSc.
1FP214 Finance podniku prof. Ing. Petr Marek, CSc.
1FP251 Finance podniku (anglicky) doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
1FP303 Finanční analýza a plánování podniku doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.
1FP424 Finanční řízení koncernu Ing. Tomáš Buus, Ph.D.
FP_901 Finanční řízení podniku (pro doktorandské studium) prof. Ing. Petr Marek, CSc.
1FP713 Inovace a nemovitosti Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP713 Inovace a nemovitosti prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP715 Investice do nemovitostí prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP715 Investice do nemovitostí Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP402 Investiční rozhodování a dlouhodobé financování doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
1FP706 Kalkulace cen staveb Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP706 Kalkulace cen staveb prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP704 Katastr nemovitostí a občanské právo Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP704 Katastr nemovitostí a občanské právo prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP425 Oceňování finančních institucí doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
1FP716 Oceňování komerčních nemovitostí v kontextu RICS prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP417 Oceňování nehmotného majetku Ing. Pavel Svačina, Ph.D.
1FP403 Oceňování nemovitostí Ing. David Dušek, Ph.D.
1FP708 Oceňování nemovitostí dle cenových předpisů Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP708 Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP492 Oceňování podniku (v angličtině) doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.
1FP421 Oceňování podniku (v angličtině) doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.
1FP419 Oceňování podniku (v němčině) doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.
1FP405 Oceňování podniku I prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP412 Oceňování podniku II prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP427 Oceňování podniku ve finanční tísni prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP717 Organizační management a marketing prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP717 Organizační management a marketing Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP416 Počítačová podpora oceňování podniku doc. Ing. Pavla Maříková, CSc.
1FP430 Pokročilé finance podniku a strategické investování (v angličtině) doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
1FP413 Praktika z oceňování podniku prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP711 Právní aspekty nemovitostních transakcí Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP711 Právní aspekty trhu s nemovitostmi prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP428 Seminář z oceňování podniků prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP561 Speciální seminář Ing. Jaroslav Rummler
1FP722 Správa nemovitostí Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP712 Standardy měření nemovitostí Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP712 Standardy měření nemovitostí prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP707 Statistika prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP707 Statistika Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP705 Stavební právo Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP702 Staviva prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP702 Staviva Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP423 Systém řízení akvizicí a fúzí Ing. Jiří Hlaváč, Ph.D.
1FP703 Technická hodnocení staveb Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP703 Technická hodnocení staveb prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP710 Trh s nemovitostmi Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP710 Trh s nemovitostmi prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP716 Tržní oceňování nemovitostí Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP718 Účetnictví v nemovitostech Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP709 Urbanismus, územní plánování a udržitelný rozvoj prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP709 Urbanismus, územní plánování a udržitelný rozvoj Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP714 Výzkum trhu prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1FP714 Výzkum trhu nemovitostí Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP305 Základy oceňování podniku prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1MBARE Závěrečná zkouška MBARE Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP426 Znalectví v ekonomických oborech Ing. Tomáš Brabenec, Ph.D., LL.M.