Garantované předměty – InSIS

Ident Název Garant
1FP701 Etické chování Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP702 Staviva Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP703 Technická hodnocení staveb Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP704 Katastr nemovitostí a občanské právo Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP705 Stavební právo Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP706 Kalkulace cen staveb Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP707 Statistika Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP708 Oceňování nemovitostí dle cenových předpisů Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP709 Urbanismus, územní plánování a udržitelný rozvoj Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP710 Trh s nemovitostmi Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP711 Právní aspekty nemovitostních transakcí Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP712 Standardy měření nemovitostí Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP713 Inovace a nemovitosti Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP714 Výzkum trhu nemovitostí Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP715 Investice do nemovitostí Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP716 Tržní oceňování nemovitostí Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP717 Organizační management a marketing Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP718 Účetnictví v nemovitostech Ing. František Poborský, Ph.D.
1FP722 Správa nemovitostí Ing. František Poborský, Ph.D.
1MBARE Závěrečná zkouška MBARE Ing. František Poborský, Ph.D.
3BS312A Business Valuation doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.