1FP412

Oceňování podniku II


Harmonogram a pokyny k předmětu

 • 1FP412 Program na LS 2023/2024 (11.4.2024, změna pořadí přednášek ke konci semestru)
 • Tento předmět volně navazuje na předmět 1FP405 Oceňování podniku I. Je tedy vhodné, aby se na Oceňování podniku II hlásili studenti, kteří již absolvovali předmět 1FP405 nebo již mají alespoň základní znalosti z oceňování podniků.
 • Cílem předmětu 1FP412 bude zaměřit se na vybrané speciální otázky oceňování podniků. Cvičení budou probíhat na počítačích (obdobná forma jako u 1FP405). Vybrané přednášky zaměřené na oceňování majetkových složek podniku povedou renomovaní odborníci na danou tématiku z praxe.

Pracovní podklady k přednáškám

Jedná se o pracovní materiály (nikoli tedy kompletní texty), jejichž cílem je usnadnit studentům část psaní na přednáškách. Části podkladů jsou ale záměrně vynechány, protože zapisování umožní studentům zapamatovat si klíčové body z přednášky lépe než při pouhém pasivním prohlížení.  Z důvodu průběžných aktualizací těchto podkladů budou materiály k dispozici vždy cca 2 dny před danou přednáškou. Je vhodné, aby si studenti přinesli vytištěný podklad na přednášku. Zdůrazňujeme, že je třeba, aby si studenti na přednášce nejen doplňovali text z promítaných prezentací, ale zaznamenávali i další související výklad. Podklady jsou určeny jen pro studenty předmětů oceňování, heslo pro otevření souborů sdělí přednášející. Jedná se o soubory ve formátu pdf, pokud není uvedeno jinak.

U podkladu k přednášce je pro lepší orientaci vždy uvedena také pasáž z knihy, která se daného tématu týká (pozor, přednášky se ale s knihou zcela nekryjí a v přednáškách jsou některá témata navíc; obsahem testu budou primárně přednášky).

 1. Varianty metody DCF (10.2.2024)
  Kniha: Metody oceňování podniku pro pokročilé, kap. 1.1 Varianty metody DCF
 2. Kapitálová struktura (15.2.2024)
  Kniha: Metody oceňování podniku pro pokročilé, kap. 3, kap. 4, kap. 5.2, kap. 5.4, kap. 5.5, kap. 5.6
 3. Ekonomická přidaná hodnota (9.3.2024)
  Kniha:
  a) Metody oceňování podniku 1. díl, kap. 4.4 Metoda ekonomické přidané hodnoty
  b) Metody oceňování podniku 2. díl, kap. 6 Metody DCF a EVA
 4. Bezriziková výnosová míra (28.3.2024 – pozor, změna pořadí přednášek oproti původnímu harmonogramu)
  Kniha: Metody oceňování podniku 2. díl, kap. 10 Bezriziková výnosová míra (doporučujeme pro připomenutí přečíst i krátké úvodní kapitoly 8 a 9)

Procvičovací testy v InSIS

V InSIS u předmětu 1FP412 v sekci Testy a zkoušení jsou k dispozici procvičovací testy k jednotlivým hlavním tématům z přednášek. Testy budou přidávány postupně vždy po dokončení dalšího hlavního uceleného tématu.

Testy jsou zatrhávací. U většiny otázek je potřeba u každé nabídnuté odpovědi zvolit, zda je správná či nesprávná. Tato forma by měla studenty vést k přemýšlení nad otázkou a ne jen k mechanickému zaškrtávání odpovědí. Po odeslání testu uvidíte hned získané body i správné výsledky. Tyto procvičovací testy nepokrývají celou látku, ale měly by Vám pomoci alespoň částečně ověřit pochopení látky a případně upozornit na aspekty, které jste v přednášce přehlédli. Každý test lze psát jen jednou, proto doporučujeme nejprve se látku k danému tématu naučit a teprve pak si zkusit test vypracovat.

Body z těchto testů jsou pouze zpětnou informací pro vás, do žádného hodnocení nevcházejí. Procvičovací testy jsou samozřejmě dobrovolné, ale jejich vypracování doporučujeme.


Kapitoly k samostatnému dostudování

V případě potřeby budou doplněna témata k samostatnému dostudování (možná i po poslední přednášce, proto se sem před přípravou na test podívejte).

Kapitoly ze základní literatury Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku, 4. vydání, Ekopress 2018 (nebo 3. vydání 2011):

 1. Komplexní stavebnicová metoda (tj. diskontní míra pro investiční hodnotu): kap. 4.1.4.6 (látka bude potřeba pro cvičení v 11. týdnu výuky)
 2. Majetkové ocenění: kap. 6.1 až 6.7 (látka bude potřeba pro domácí studii, z toho kapitola 6.6.3 Pohledávky pro účely postoupení přednášena bude a kap. 6.3 Nemovitosti stačí jen orientačně z hlediska hlavních přístupů k oceňování nemovitostí)
 3. Diskonty a prémie: kap. 7.2. Diskonty a prémie při ocenění podniku (stačí se naučit k testu)

Kapitoly ze základní literatury Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku pro pokročilé, 3. vydání, Ekopress 2023 (nebo 1. nebo 2. vydání, 2011, 2018):

 1. Naivní a klasický model vlivu zadlužení podniku na jeho hodnotu: kap. 3.1 a 3.2 (stačí se naučit k testu)
 2. Model Fama-French: kap. 11.2 (stačí se naučit k testu)
 3. Jistotní ekvivalenty výnosů: kap. 13, stačí JEV pro 1 období, tj. je možné vynechat pasáž k více obdobím na str. 340 až 346 (stačí se naučit k testu)

Pro hlubší pochopení látky doporučujeme k testu přečíst i ostatní části knihy, které se vztahují k odpřednášeným tématům.


Příklady k procvičení

Prošli jste si cvičení a máte pocit, že příklady umíte? Zkuste si samostatně vypočítat tyto variantní příklady. Obsahují zadání a pak už jen několik kontrolních výsledků. Pokud vám výsledky nebudou vycházet, podívejte se do svých záznamů, jak se příklad počítal na cvičení, popřípadě na přednášce. Pozor, jedná se jen o výběr některých klíčových témat a ne o vyčerpávající přehled výpočtů, se kterými se můžete setkat u zkoušky.

A) Opakovací příklady k látce ze cvičení

 1. Metoda DCF APV (3. 12. 2007)
 2. Varianty DCF a kapitálová struktura (27. 2. 2009)
 3. Kapitálová struktura – iterace k ručnímu procvičení (27. 2. 2009)
 4. Amortizační hodnota (3. 12. 2007)
 5. Ekonomická přidaná hodnota (19. 12. 2004)
 6. EVA entity a equity (3. 12. 2007)
 7. Komplexní stavebnicová metoda (19. 12. 2004)
 8. Majetkové ocenění (8. 11. 2005)

B) Rozšiřovací příklady k látce, která se přednášela, ale nebyla na cvičeních

 1. Diferencované rf – úrokové swapy a Svenssonův model (4.10.2021)
 2. Riziková prémie ex-ante (model reziduálních zisků) (11.12.2022)