Strukturální distorze v daňovém systému a jejich vliv na investiční rozhodování

Reg.č.: GAČR 402/09/1294
Řešitel: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc. (KVF)
Období: 2009-2011

Publikační výstupy v databázi publikační činnosti VŠE

Spolupracovníci:

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. (KVF)
doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. (KFOP)

Obsah:

Cílem grantového projektu je identifikovat distorze v daňovém systému v důsledku existence různých odvětví podnikání, různých investičních a finančních nástrojů a zjistit vliv těchto distorzí na chování podniků, právnických i fyzických osob.