8.6.2018 - 14.9.2018 - SZZ z HS a obhajoby v září 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Naše katedra byla založena jako Katedra financí podniku k 1. lednu 1991 na Fakultě řízení, půlroku poté 1. července 1991 se stala součástí Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha. K 1. září 2000 byla přejmenována na Katedru financí a oceňování podniku. Zaměřuje se na dva hlavní tématické okruhy. První odbornou specializací katedry je finanční management podnikatelských subjektů v úzké návaznosti na jejich ekonomiku, účetnictví a širší finanční prostředí. Druhou specializací katedry je oceňování podniku a jeho majetku, v rámci které vyučuje ucelený komplex předmětů. Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 095 165

Významné publikace učitelů KFOP

Marek, P. a kol.: Studijní průvodce financemi podniku, 2006 Valach, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, 2006 Grünwald, R. - Holečková, J.: Finanční analýza a plánování podniku
 Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku, 2018  Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku pro pokročilé (hlubší pohled na vybrané problémy), 2011  
 Zazvonil, Z.: Odhad hodnoty nemovitostí, 2012  Hrdý, M.: Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí, 2017  Hlaváč, J.: Fúze a akvizice, 2016
Další publikace najdete na stránce Odborné publikace.