Publikace Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku

Autor: Mařík Miloš, Maříková Pavla
Nakladatelství: Ekopress
Vydání: druhé
Rok vydání: 2005
Počet stran: 164
ISBN: 80-86119-61-0
Internetová podpora: http://nb.vse.cz/~marik/Pu_EVA2.htm

 

Publikace se především věnuje metodám hodnocení a oceňování podniku založeným na ekonomickém zisku, a to zejména metodám založeným na konceptu ekonomické přidané hodnoty. Ukazuje, že jeho použití by nemělo být zjednodušováno, pokud má mít výsledek odpovídající vypovídací hodnotu, a vysvětluje nejdůležitější postupy jeho aplikace.  Rozsáhlá kapitola je také věnována dalšímu, zatím méně používanému, novému konceptu, a to je vyučití ukazatele CF ROI.

V současné době kniha již není v prodeji a její obsah je součástí knih Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku a Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku pro pokročilé.


Přehled všech hlavních publikací a významných skript KFOP je na stránce Publikace