VS Oceňování podniku a jeho majetku (1OC)

Vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku (1OC) byla otevřena v roce 2000. Garantem je Prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. – katedra financí a oceňování podniku

Vedlejší specializace je určena pro studenty všech fakult VŠE s výjimkou studentů plánu E – hlavní specializace Finance a oceňování podniku.

Cílem vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku je poskytnout studentům ucelené teroretické znalosti a základní dovednosti potřebné pro praxi oceňování podniků včetně schopnosti komunikovat se specialisty pro oceňování hlavních složek majetku podniku. Studenti si zároveň prohloubí některé znalosti z oblasti marketingu, účetnictví a podnikových financí.

Vnitřní struktura specializace navazuje na dobré zkušenosti z kurzů, které pořádá VŠE – Institut oceňování majetku pro zájemce o činnost znalců a odhadců zaměřených na oceňování podniku. Vzdělání takovéhoto typu je jednou z podmínek pro získání certifikátu odhadce majetku v oboru oceňování podniku, který na základě akreditovaného systému zkoušek vydává např. Česká komora odhadců majetku a Institut oceňování majetku při VŠE.

Získané znalosti a dovednosti mohou absolventi uplatnit v samostatné profesi soudních znalců a odhadců majetku specializovaných na oceňování podniku nebo jako zaměstnanci znaleckých organizací, bank a dalších institucí, kde je vyžadován hlubší pohled na podnikové finance a hodnotu podniku. Získané znalosti mohou být užitečné i pro práci v oblasti podnikových financí.

Podrobnější informace: