Ing. Podškubka Tomáš, Ph.D., MRICS

Konzultační hodiny

Kancelář: NB 135

Univerzitní e-mail:  tomas.podskubka@vse.cz

Telefon do zaměstnání: +420 224 09 5146

Funkce: Akademický a vědecký pracovník

Publikace
Insis

Tomáš Podškubka je absolventem VŠE Fakulty financí a účetnictví (Ing. a Ph.D.). Na VŠE se věnuje oceňování a podnikovým financím. Mezi jeho specializace patří především oceňování podniků, nehmotného majetku a nemovitostí a dále pak finanční plánování a přeměny obchodních společností.  Spolupracuje s různými školicími institucemi a publikuje ve vědeckých a odborných časopisech. Je autorem nebo spoluautorem také několika knižních publikací. Mimo VŠE působí v poradenské společnosti TPA, kde zodpovídá za oceňování, M&A a speciální poradenství znaleckého ústavu TPA Valuation & Advisory s.r.o. Tomáš je soudem jmenovaný znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací na oceňování podniků, nehmotného majetku a cenných papírů a členem Královského institutu diplomovaných znalců (MRICS) pro oblast oceňování nemovitostí.