Postup přihlašování na SZZ z 1OC

Na stránkách Fakulty financí a účetnictví najdete obecný postup k přihlašování na SZZ z vedlejších specializací.

Konkrétní postup přihlašování na vedlejší specializaci Oceňování podniku a jeho majetku:

 1. Státní zkoušku z vedlejší specializace si zaregistrujte v InSIS, najdete ji mezi mimosemestrálními předměty. Dejte pozor, abyste si ji zaregistrovali na semestr, ve kterém ji chcete skládat. (Pokud je možné se na sekretariátě hlásit na vypsané termíny, které již formálně spadají do následujícího semestru, a v InSIS v dané době registrace pro daný semestr ještě není zpřístupněna, přihlašte se nejprve na sekreteriátu a v InSIS se pak zaregistrujte dodatečně ihned, jak to bude možné).
 2. Pak se přijďte přihlásit na konkrétní termín na sekretariát KFOP, č. 116 NB, v úředních hodinách.
 3. Pokud před plánovaným termínem státní zkoušky ještě budete teprve skládat zkoušky za zbývající předměty z vedlejší specializace, přihlaste se na sekretariátě KFOP na termín státní zkoušky předběžně. Ihned jak budete mít všechny dílčí zkoušky složeny, potvrďte na sekretariátě definitivně Vaši účast (nebo neúčast) na termínu a předložte paní sekretářce (osobně nebo mailem) potvrzení pro skládání státní zkoušky. O toto potvrzení, které dokládá, že byly splněny všechny povinnosti nutné k připuštění ke státní zkoušce, student žádá elektronicky přes InSIS. Můžete si stáhnout návod k žádosti pro SZZ z VS.
 4. Pokud jsou všechny vypsané termíny již plně obsazeny, paní sekretářka si neumístěné zájemce zapíše a po vypsání dalších termínů jim místa nabídne přednostně. Pozor ale, že tato nabídka platí vždy jen v rámci daného státnicového období, která jsou tři:
  a) září až prosinec,
  b) leden až začátek května,
  c) květen až červen.
  Studenti, kteří nevyužijí termíny v rámci daného období, se na další období musejí přihlásit znovu sami a jejich rezervační záznam zaniká.
 5. Pokud naopak na některém termínu zbývá místo a paní sekretářka na něj nemá další zájemce, uvolní toto místo v InSIS pro přímé přihlášení studenty.

Termíny státních zkoušek z vedlejší specializace 1OC paní sekretářka vypisuje v InSIS.