Postup přihlašování na SZZ z 1OC

Na stránkách Fakulty financí a účetnictví najdete obecný postup k přihlašování na SZZ z vedlejších specializací.

Konkrétní postup přihlašování na vedlejší specializaci Oceňování podniku a jeho majetku:

  1. Termíny na státní zkoušku z vedlejší specializace jsou vypisovány v InSIS. Na vybraný termín, na kterém ještě zbývá místo, se přihlašte v InSIS sami. Státní zkoušku z vedlejší specializace najdete mezi mimosemestrálními předměty.
  2. Pokud na dostupných termínech již nezbývá volné místo, informujte se u paní skretářky KFOP, zda se plánuje vypsání dalších termínů a případně jí oznamte, že byste měli o další termín zájem. Například upozorňujeme, že termíny konané v průběhu semestru je možné v InSIS vypsat až po začátku tohoto semestru, i když by již bylo o jejich konání rozhodnuto.
  3. Pokud před plánovaným termínem státní zkoušky ještě budete teprve skládat zkoušky za zbývající předměty z vedlejší specializace, přihlaste se na termín státní zkoušky předběžně.
  4. Po přihlášení na zkoušku nebo ihned, jak budete mít všechny dílčí zkoušky složeny, předložte paní sekretářce (osobně nebo mailem) potvrzení pro skládání státní zkoušky. O toto potvrzení, které dokládá, že byly splněny všechny povinnosti nutné k připuštění ke státní zkoušce, student žádá elektronicky přes InSIS. Můžete si stáhnout návod k žádosti pro SZZ z VS.
  5. Pokud se vám naopak nepodaří některé dílčí předměty úspěšně ukončit a ke státní zkoušce tak nebudete moci jít, nezapomeňte se obratem z termínu odhlásit, aby bylo místo k dispozici pro další zájemce. Navíc pozor, že v případě, že se přihlášený student nedostaví na termín státní zkoušky, je výsledek zkoušky „nevyhověl“ a student ztrácí jeden pokus.