Postup přihlašování na soubornou zkoušku z 1OC

Na stránkách Fakulty financí a účetnictví najdete obecný postup k přihlašování na soubornou zkoušku z vedlejších specializací.

Konkrétní postup přihlašování na vedlejší specializaci Oceňování podniku a jeho majetku:

  1. Termíny na soubornou zkoušku z vedlejší specializace jsou vypisovány v InSIS. Na vybraný termín, na kterém ještě zbývá místo, se přihlašte v InSIS sami. Soubornou zkoušku z vedlejší specializace najdete mezi mimosemestrálními předměty.
  2. Pokud na dostupných termínech již nezbývá volné místo, informujte se u paní skretářky KFOP, zda se plánuje vypsání dalších termínů a případně jí oznamte, že byste měli o další termín zájem.
  3. Pokud před plánovaným termínem souborné zkoušky ještě budete teprve skládat zkoušky za zbývající předměty z vedlejší specializace, přihlaste se na termín souborné zkoušky předběžně.
  4. Po přihlášení na zkoušku nebo ihned, jak budete mít všechny dílčí zkoušky složeny, předložte paní sekretářce (osobně nebo mailem) potvrzení pro skládání státní zkoušky. O toto potvrzení, které dokládá, že byly splněny všechny povinnosti nutné k připuštění ke státní zkoušce, student žádá elektronicky přes InSIS. Můžete si stáhnout návod k žádosti pro SZZ z VS (pokud je na stránce fakulty uvedené výše některá dílčí informace formulována odlišně od tohoto návodu, tak postupujte podle pokynů na fakultní stránce).
  5. Pokud se vám naopak nepodaří některé dílčí předměty úspěšně ukončit a ke státní zkoušce tak nebudete moci jít, nezapomeňte se obratem z termínu odhlásit, aby bylo místo k dispozici pro další zájemce. Pokud by v danou dobu byla v InSIS možnost odhlašování již uzavřena, kontaktujte co nejdříve paní sekretářku KFOP, která vás z termínu odhlásí. Pozor, že v případě, že se přihlášený student bez omluvy nedostaví na termín souborné zkoušky, je výsledek zkoušky „nevyhověl“ a student ztrácí jeden pokus.