Pracovníci

Při volání z telefonu mimo školu volejte 22409 a pak tel. linku uvedenou v tabulce.

Jméno (údaje z InSIS) E-mail  Kancelář   Telefon   Publikace   WWW 
Vedoucí katedry
Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D. barbora.rydlova@vse.cz 115 nb 5104 publik www
Zástupce vedoucí katedry
Ing. František Poborský, Ph.D. frantisek.poborsky@vse.cz 114 nb 5191 publik www
Tajemník katedry
Ing. et Ing. Petr Heršálek xherp21@vse.cz 136 nb 5163
Sekretářka
Zorka Kocourková zorka@vse.cz 116 nb 5124 www
Profesoři
prof. Ing. Petr Marek, CSc. pema@vse.cz 112 nb 5139 publik www
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. marik@vse.cz 133 nb 5166 publik www
Docenti
doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. milan.hrdy@vse.cz 112 nb 5191 publik www
doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA krabect@vse.cz 133 nb 5166 publik www
doc. Ing. Pavla Maříková, CSc. marikova@vse.cz 133 nb 5166 publik www
doc. Ing. Pavel Svačina, Ph.D. svacina@vse.cz 135 nb 5146 publik www
Odborní asistenti
Ing. Eva Dufková dufkova@vse.cz 114 nb 5147 publik www
PhDr. Petr Jablonský , Ph.D. xjabp01@vse.cz 114 nb 5147 www
Ing. Lucie Jahodová, Ph.D. lucie.jahodova@vse.cz 117 nb 5163 publik www
Ing. Hoang Long Pham, Ph.D. long.pham@vse.cz 117 nb 5163 publik www
Ing. Markéta Pláničková, Ph.D. marketa.planickova@vse.cz 117 nb 5163 publik www
Ing. Tomáš Podškubka, Ph.D. tomas.podskubka@vse.cz 135 nb 5146 publik www
Ing. Radana Šmídová, Ph.D. radana.smidova@vse.cz 117 nb 5163 publik www
Asistenti
Ing. Tatiana Škerlíková, Ph.D. tatiana.skerlikova@gmail.com 117 nb 5163 publik www
Interní doktorandi
Ing. Martin Husák martin.husak@vse.cz 134 nb
Ing. Štěpán Kohoutek kohs02@vse.cz 134 nb
Ing. Barbora Nohýnková xhamb01@vse.cz 134 nb
Ing. Jiří Strobach strj08@vse.cz 134 nb
Externí učitelé a doktorandi
Ing. David Dušek, Ph.D. david.dusek@vse.cz 133 nb 5166 www
Ing. Petr Turczer petr.turczer@vse.cz 133 nb
Ing. Jiří Hlaváč, Ph.D. jiri.hlavac@vse.cz 136 nb 5146 publik www
Ing. Jiří Jakoubek jiri.jakoubek@vse.cz 114 nb 5147
Ing. Michal Novák michal.novak.ffu@vse.cz 117 nb 5163 www
Ing. et Ing. Taisia Nistorenco taisia.nistorenco@vse.cz 134 nb
 Jan Chaloupka, Dipl.-Volkswirt Ing. jan.chaloupka@vse.cz 134 nb
Ing. Oxana Šnajberg (Antonova) oxana.snajberg@gmail.com 135 nb 5146
Ing. Bc. Veronika Staňková xstav31@vse.cz 134 nb 5163 www
Ing. Vojtěch Menzl, MSc  vojtech.menzl@vse.cz 134 nb 5154 www