1FP305

Základy oceňování podniku


Harmonogram a pokyny k předmětu


Pracovní podklady k přednáškám

K přednáškám budou poskytovány podklady. Podrobnosti budou sděleny na začátku semestru.


Kapitoly k samostatnému dostudování

V případě potřeby budou doplněna témata k samostatnému dostudování (možná i po poslední přednášce, proto se sem před přípravou na test podívejte).

Jedná se o kapitoly ze základní literatury Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku, 4. vydání, Ekopress 2018.


Procvičovací testy pro samostudium

V této sekci jsou umístěny testy k procvičení látky k jednotlivým tématům z přednášek na ocenění podniku. Upozorňujeme, že jde jen o dílčí výukovou podporu pro studenty, nikoli o vyčerpávající obsah předmětu.

Testy mají formu zatrhávání odpovědí, většinou s možností více správných odpovědí. Nejsou časově nijak omezené, po jejich odeslání si hned můžete zobrazit výsledky s vyznačením, které odpovědi jste zatrhli správně, které ne a jaké mělo být správné řešení. Abyste se mohli ke svým výsledkům vracet i později, zatrhněte na konci testu, že chcete výsledek zaslat na mail. Test si můžete zkusit i opakovaně. Testy vycházejí výhradně z přednášek, případně cvičení. Testy jsou vytvořeny v systému Forms, toto technické řešení testů bohužel označí jako chybnou i otázku, která byla zodpovězena jen z části správně. Proto se neznepokojujte, pokud by výsledek nevyzníval příliš příznivě, test není určen jako forma zkoušení, uvedené body jsou jen symbolické. Berte ho jen jako tréninkovou pomůcku, která by vás měla upozornit na vybrané části prezentací, pokud byste si jich při pouhém procházení prezentací dostatečně nevšimli. Přesto, aby vám testy byly co nejvíce užitečné, doporučujeme nezkoušet je na slepo, ale nejprve se snažit danou látku pochopit z prezentací, případně knihy, a až potom si test spustit.

Procvičovací testy k jednotlivým tématům z ocenění podniku (test se otevře v nové záložce):

  1. Úvod a základní pojmy
  2. Postup ocenění podniku
  3. Metoda DCF
  4. Metoda tržního porovnání
  5. Majetkové metody a vyvození souhrnného ocenění podniku

Příklady k procvičení

Úvodní příklad k procvičení Excelu:

Příklady k oceňování (Excel):

Po probrání daného tématu na přednášce a cvičení si zkuste samostatně vypočítat následující příklady. Obsahují zadání a pak už jen několik kontrolních výsledků. Pokud vám výsledky nebudou vycházet, podívejte se do svých záznamů, jak se příklad počítal na cvičení, popřípadě na přednášce. Pozor, jedná se jen o výběr některých klíčových témat a ne o vyčerpávající přehled výpočtů, se kterými se můžete setkat u zkoušky.

Doporučujeme zkusit si výpočet jak v Excelu, tak ručně s kalkulačkou, abyste byli připraveni na test, kde budou podobné příklady (případně dílčí části delších příkladů, jako je např. příklad na metodu DCF).

 1. Prognóza tržeb a KPVH podniku (9.3.2019)
 2. Ocenění podniku metodou DCF (9.3.2019)
 3. Ocenění podniku metodou tržního porovnání (9.3.2019)
 4. Ocenění nemovitostí (9.3.2019)