1FP305

Základy oceňování podniku


Harmonogram a pokyny k předmětu


Pracovní podklady k přednáškám

Jedná se o pracovní materiály (nikoli tedy kompletní texty), jejichž cílem je usnadnit studentům část psaní na přednáškách. Části podkladů jsou ale záměrně vynechány, protože zapisování umožní studentům zapamatovat si klíčové body z přednášky lépe, než při pouhém pasivním prohlížení. Z důvodu průběžných aktualizací těchto podkladů budou materiály k dispozici vždy cca 2 dny před danou přednáškou. Je vhodné, aby si studenti přinesli vytištěný podklad na přednášku. Zdůrazňujeme, že je třeba, aby si studenti na přednášce nejen doplňovali text z promítaných prezentací, ale zaznamenávali i další související výklad. Podklady jsou určeny jen pro studenty předmětů oceňování, heslo pro otevření souborů sdělí přednášející. Soubory jsou ve formátu pdf, pokud není uvedeno jinak.

 1. Úvod – jak porozumět pojmu hodnota podniku (15.9.2018)
 2. Práce s výstupy ocenění (26.9.2018)
 3. Přehled metod oceňování (30.9.2018)
 4. Kroky postupu ocenění – 1. část (30.9.2018)
  Kroky postupu ocenění – 2. část (7.10.2018)
 5. Metoda DCF (14.10.2018)
 6. Metoda tržního porovnání (21.10.2018)
 7. Majetkové metody ocenění podniku (28.10.2018)
 8. Souhrnné ocenění podniku (28.10.2018)
 9. Oceňování nemovitých věcí (7.11.2018)
 10. Oceňování movitých věcí (3.12.2018)
 11. Likvidační ocenění podniku (7.12.2018)

Kapitoly k samostatnému dostudování

V případě potřeby budou doplněna témata k samostatnému dostudování (možná i po poslední přednášce, proto se sem před přípravou na test podívejte).

Jedná se o kapitoly ze základní literatury Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku, 4. vydání, Ekopress 2018


Příklady k procvičení

Úvodní příklad k procvičení Excelu: