1FP305

Základy oceňování podniku


Harmonogram a pokyny k předmětu


Pracovní podklady k přednáškám

Jedná se o pracovní materiály (nikoli tedy kompletní texty), jejichž cílem je usnadnit studentům část psaní na přednáškách. Části podkladů jsou ale záměrně vynechány, protože zapisování umožní studentům zapamatovat si klíčové body z přednášky lépe, než při pouhém pasivním prohlížení. Z důvodu průběžných aktualizací těchto podkladů budou materiály k dispozici vždy cca 2 dny před danou přednáškou. Je vhodné, aby si studenti přinesli vytištěný podklad na přednášku. Zdůrazňujeme, že je třeba, aby si studenti na přednášce nejen doplňovali text z promítaných prezentací, ale zaznamenávali i další související výklad. Podklady jsou určeny jen pro studenty předmětů oceňování, heslo pro otevření souborů sdělí přednášející. Soubory jsou ve formátu pdf, pokud není uvedeno jinak.

 1. Úvod – jak porozumět pojmu hodnota podniku (10.2.2019)
 2. Přehled metod oceňování (17.2.2019)
 3. Kroky oceňovacího postupu (17.2.2019)
 4. Práce s výstupy ocenění (J. Hořejší, direktor, KPMG ČR, 5.3.2019)
 5. Metoda diskontovaných peněžních toků (10.3.2019)
 6. Metoda tržního porovnání (24.3.2019)
 7. Majetkové metody ocenění podniku (31.3.2019) – samostudium z knihy, viz níže
 8. Souhrnné ocenění podniku (31.3.2019)
 9. Oceňování nemovitých věcí (6.4.2019)
 10. Oceňování movitých věcí (29.4.2019)
 11. Případové studie na ocenění podniku (6.5.2019)

Kapitoly k samostatnému dostudování

V případě potřeby budou doplněna témata k samostatnému dostudování (možná i po poslední přednášce, proto se sem před přípravou na test podívejte).

Jedná se o kapitoly ze základní literatury Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku, 4. vydání, Ekopress 2018:

 1. Ocenění na základě analýzy majetku: kap. 6.1 a 6.2

Příklady k procvičení

Úvodní příklad k procvičení Excelu:

Příklady k oceňování (Excel):

Po probrání daného tématu na přednášce a cvičení si zkuste samostatně vypočítat následující příklady. Obsahují zadání a pak už jen několik kontrolních výsledků. Pokud vám výsledky nebudou vycházet, podívejte se do svých záznamů, jak se příklad počítal na cvičení, popřípadě na přednášce. Pozor, jedná se jen o výběr některých klíčových témat a ne o vyčerpávající přehled výpočtů, se kterými se můžete setkat u zkoušky.

Doporučujeme zkusit si výpočet jak v Excelu, tak ručně s kalkulačkou, abyste byli připraveni na test, kde budou podobné příklady (případně dílčí části delších příkladů, jako je např. příklad na metodu DCF).

 1. Prognóza tržeb a KPVH podniku (9.3.2019)
 2. Ocenění podniku metodou DCF (9.3.2019)
 3. Ocenění podniku metodou tržního porovnání (9.3.2019)
 4. Ocenění nemovitostí (9.3.2019)