1FP305

Základy oceňování podniku


Harmonogram a pokyny k předmětu


Pracovní podklady k přednáškám

Jedná se o pracovní materiály (nikoli tedy kompletní texty), jejichž cílem je usnadnit studentům část psaní na přednáškách. Části podkladů jsou ale záměrně vynechány, protože zapisování umožní studentům zapamatovat si klíčové body z přednášky lépe, než při pouhém pasivním prohlížení. Z důvodu průběžných aktualizací těchto podkladů budou materiály k dispozici vždy cca 2 dny před danou přednáškou. Je vhodné, aby si studenti přinesli vytištěný podklad na přednášku. Zdůrazňujeme, že je třeba, aby si studenti na přednášce nejen doplňovali text z promítaných prezentací, ale zaznamenávali i další související výklad. Podklady jsou určeny jen pro studenty předmětů oceňování, heslo pro otevření souborů sdělí přednášející. Soubory jsou ve formátu pdf, pokud není uvedeno jinak.

U podkladu k přednášce je pro lepší orientaci vždy uvedena také pasáž z knihy, která se daného tématu týká (pozor, přednášky se ale s knihou zcela nekryjí, kniha je výrazně podrobnější; obsahem testu budou primárně přednášky).

 1. Úvod – jak porozumět pojmu hodnota podniku (13.2.2022)
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 1 Obecné základy pro oceňování podniku
 2. Přehled metod oceňování (19.2.2022)
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 1.8 Přehled metod pro finanční ocenění podniku
 3. Kroky oceňovacího postupu (19.2.2022)
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 3 Postup při ocenění podniku
 4. Oceňovací praxe (26.2.2022; J. Urban, KPMG)
 5. Metoda diskontovaných peněžních toků (18.3.2022)
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 4.1 Metoda diskontovaného cash flow
 6. Metoda tržního porovnání (23.3.2022)
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 5 Metody založené na analýze trhu
 7. Majetkové metody ocenění podniku (2.4.2022)
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 6.1 Likvidační hodnota a 6.2 Maj. ocenění za předpokladu pokračování podniku
 8. Souhrnné ocenění podniku (2.4.2022)
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 7.1 Hledání souhrnného výsledku
 9. Oceňování nemovitých věcí (9.4.2022)
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap6.3 Nemovitosti
  Příklad na výnosovou hodnotu nemovitosti (27.4.2022)
 10. Oceňování movitých věcí (27.4.2022)
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap6.4 Stroje a strojní zařízení
  (Přednášku má velmi zkušený znalec na oceňování strojů z praxe, krátká kapitola v knize obsahuje stručný obecný systematický přehled metodického postupu při oceňování strojů)
 11. Posuzování práce znalce auditorem (8.5.2022, dr. Poborský)

Kapitoly k samostatnému dostudování

V případě potřeby budou doplněna témata k samostatnému dostudování (možná i po poslední přednášce, proto se sem před přípravou na test podívejte).

Jedná se o kapitoly ze základní literatury Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku, 4. vydání, Ekopress 2018.


Procvičovací testy pro samostudium

V této sekci jsou umístěny testy k procvičení látky k jednotlivým tématům z přednášek na ocenění podniku. Testy budou přidávány postupně vždy po ukončení uceleného tématu. Upozorňujeme, že jde jen o dílčí výukovou podporu pro studenty, nikoli o vyčerpávající obsah předmětu.

Testy mají formu zatrhávání odpovědí, většinou s možností více správných odpovědí. Nejsou časově nijak omezené, po jejich odeslání si hned můžete zobrazit výsledky s vyznačením, které odpovědi jste zatrhli správně, které ne a jaké mělo být správné řešení. Abyste se mohli ke svým výsledkům vracet i později, zatrhněte na konci testu, že chcete výsledek zaslat na mail. Test si můžete zkusit i opakovaně. Testy vycházejí výhradně z přednášek a prezentací umístěných na této stránce výše. Testy jsou vytvořeny v systému Forms, toto technické řešení testů bohužel označí jako chybnou i otázku, která byla zodpovězena jen z části správně. Proto se neznepokojujte, pokud by výsledek nevyzníval příliš příznivě, test není určen jako forma zkoušení, uvedené body jsou jen symbolické. Berte ho jen jako tréningovou pomůcku, která by vás měla upozornit na vybrané části prezentací, pokud byste si jich při pouhém procházení prezentací dostatečně nevšimli. Přesto, aby vám testy byly co nejvíce užitečné, doporučujeme nezkoušet je na slepo, ale nejprve se snažit danou látku pochopit z prezentací, případně knihy, a až potom si test spustit.

Procvičovací testy k jednotlivým tématům z ocenění podniku (test se otevře v nové záložce):

  1. Úvod a základní pojmy
  2. Postup ocenění podniku
  3. Metoda DCF
  4. Metoda tržního porovnání
  5. Majetkové metody a vyvození souhrnného ocenění podniku

Příklady k procvičení

Úvodní příklad k procvičení Excelu:

Příklady k oceňování (Excel):

Po probrání daného tématu na přednášce a cvičení si zkuste samostatně vypočítat následující příklady. Obsahují zadání a pak už jen několik kontrolních výsledků. Pokud vám výsledky nebudou vycházet, podívejte se do svých záznamů, jak se příklad počítal na cvičení, popřípadě na přednášce. Pozor, jedná se jen o výběr některých klíčových témat a ne o vyčerpávající přehled výpočtů, se kterými se můžete setkat u zkoušky.

Doporučujeme zkusit si výpočet jak v Excelu, tak ručně s kalkulačkou, abyste byli připraveni na test, kde budou podobné příklady (případně dílčí části delších příkladů, jako je např. příklad na metodu DCF).

 1. Prognóza tržeb a KPVH podniku (9.3.2019)
 2. Ocenění podniku metodou DCF (9.3.2019)
 3. Ocenění podniku metodou tržního porovnání (9.3.2019)
 4. Ocenění nemovitostí (9.3.2019)