1FP305

Základy oceňování podniku


Harmonogram a pokyny k předmětu


Pracovní podklady k přednáškám

Jedná se o pracovní materiály (nikoli tedy kompletní texty), jejichž cílem je usnadnit studentům část psaní na přednáškách. Části podkladů jsou ale záměrně vynechány, protože zapisování umožní studentům zapamatovat si klíčové body z přednášky lépe, než při pouhém pasivním prohlížení. Z důvodu průběžných aktualizací těchto podkladů budou materiály k dispozici vždy cca 2 dny před danou přednáškou. Je vhodné, aby si studenti přinesli vytištěný podklad na přednášku. Zdůrazňujeme, že je třeba, aby si studenti na přednášce nejen doplňovali text z promítaných prezentací, ale zaznamenávali i další související výklad. Podklady jsou určeny jen pro studenty předmětů oceňování, heslo pro otevření souborů sdělí přednášející. Soubory jsou ve formátu pdf, pokud není uvedeno jinak.

 1. Úvod – jak porozumět pojmu hodnota podniku (15.9.2018)
 2. Práce s výstupy ocenění (26.9.2018)
 3. Přehled metod oceňování (30.9.2018)
 4. Kroky postupu ocenění – 1. část (30.9.2018)
  Kroky postupu ocenění – 2. část (7.10.2018)
 5. Metoda DCF (14.10.2018)
 6. Metoda tržního porovnání (21.10.2018)
 7. Majetkové metody ocenění podniku (28.10.2018)
 8. Souhrnné ocenění podniku (28.10.2018)
 9. Oceňování nemovitých věcí (7.11.2018)

Kapitoly k samostatnému dostudování

V případě potřeby budou doplněna témata k samostatnému dostudování (možná i po poslední přednášce, proto se sem před přípravou na test podívejte).

Jedná se o kapitoly ze základní literatury Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku, 4. vydání, Ekopress 2018


Příklady k procvičení

Úvodní příklad k procvičení Excelu: