Publikace Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku

Maříková, P. - Mařík, M.: Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku

Autor: Maříková Pavla, Mařík Miloš
Nakladatelství: Oeconomica (Institut oceňování majetku)
Vydání první
Rok vydání: 2007
Počet stran: 242
ISBN: 978-80-245-1242-6
Internetová podpora http://nb.vse.cz/~marik/Pu_DM1.htm

 

Kniha se soustřeďujena diskontní míru pro oceňování podniku. Tuto diskontní míru rozebírá systematicky po jednotlivých složkách (základní pojmy a principy, kapitálová struktura, náklady cizího kapitálu, náklady vlastního kapitálu a jejich jednotlivé části: bezriziková výnosnost, riziková prémie počítaná různými způsoby). V každé části je pak zařazen jak výklad základních postupů, tak vybraných alternativnch přístupů, které jsou v současné době teprve předmětem vědeckého zkoumání u nás i ve světě. Do publikace je zařazen například relativně podrobný výklad možností pro stanovení bezrizikové výnosnosti, problematika kapitálové struktury pro diskontní míru, přístupy založené na implikovaných nákladech vlastního kapitálu, využití jistotních ekvivalentů výnosů a další témata.

V současné době kniha již není v prodeji a její obsah je součástí knihy Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku pro pokročilé.


Přehled všech hlavních publikací a významných skript KFOP je na stránce Publikace