Studium MBA Nemovitosti a jejich oceňování (MBARE)


Základní informace o programu

Katedra financí a oceňování podniku ve spolupráci s Institutem oceňování podniku a Institutem strategického investování FFÚ otevřela v akademickém roce 2018/2019 nový studijní program MBA zaměřený na komerční nemovitosti, developerskou činnost a oceňování nemovitostí. Studenti získají znalosti potřebné pro činnost odborníka na trhu s nemovitostmi, jako jsou mikroekonomické a makroekonomické souvislosti trhu s nemovitostmi, podmínky financování a investic na trhu s nemovitostmi, a to vše na podkladě tržního oceňování nemovitostí. Studenti se dozvědí i informace o oceňování nemovitostí podle cenových předpisů.

Součástí výuky je stavební a právní minimum orientované na trh s nemovitostmi v souvislosti s oceňováním nemovitostí. Studium je ukončeno zpracováním developerského projektu ve formě státní závěrečné zkoušky (oSZ) na předem zadaný projekt s následnou prezentací developerského projektu odborné komisi.

Program MBARE je koncipován jako čtyřsemestrální mezinárodně uznávaný program distančního celoživotního vzdělávání. Program je zařazen do studijního plánu E – ZS 2018/2019. Studium je pořádáno jako dálkové s odbornými konzultacemi, které probíhají ve dvoudenních soustředěních (pátek odpoledne od 14h do 19h, sobota od 9h do 17h) v budově VŠE v Praze 3, náměstí W. Churchilla 4.

Výuku kurzů zajišťují pedagogové Vysoké školy ekonomické v Praze a jiných vysokých škol, jakož i renomovaní odborníci z praxe. Program MBA je uskutečňován v českém jazyce s vloženými přednáškami anglicky hovořících lektorů, aby si studenti osvojili i slovník anglických výrazů, které se na trhu s nemovitostmi běžně používají.

Vznik Programu MBA na VŠE má plnou podporu lokální i evropské RICS.

Akademickou ředitelkou programu je Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D., výkonným ředitelem je Ing. František Poborský, Ph.D. Odborným garantem programu je Ing. Jaroslav Kaizr, MSc. MRICS a koordinátorkou programu je paní Blanka Smolíková Sobotková. MBA program je realizován na Katedře financí a oceňování podniků.

Bližší informace k obsahové náplni kurzu a vyučujícím jsou obsaženy v akreditačním spise.


Požadované předpoklady pro přijetí ke studiu a přihlašování do dalšího běhu


Kontakt

Koordinátorka programu MBARE: Blanka Smolíková Sobotková, tel. 770 159 372, místnost na VŠE 114 NB, e-mail: mbare@vse.cz