Studium MBA Nemovitosti a jejich oceňování (C-MBARE)


Základní informace o programu

Katedra financí a oceňování podniku ve spolupráci s Institutem oceňování podniku a Institutem strategického investování FFÚ otevírá v akademickém roce 2018/2019 nový studijní program MBA zaměřený na komerční nemovitosti, developerskou činnost a oceňování nemovitostí. Studenti získají znalosti potřebné pro činnost odborníka na trhu s nemovitostmi, jako jsou mikroekonomické a makroekonomické souvislosti trhu s nemovitostmi, podmínky financování a investic na trhu s nemovitostmi, a to vše na podkladě tržního oceňování nemovitostí. Studenti se dozvědí i informace o oceňování nemovitostí podle cenových předpisů.

Součástí výuky je stavební a právní minimum orientované na trh s nemovitostmi v souvislosti s oceňováním nemovitostí. Studium je ukončeno zpracováním developerského projektu ve formě státní závěrečné zkoušky (oSZ) na předem zadaný projekt s následnou prezentací developerského projektu odborné komisi.

Program C-MBARE je koncipován jako čtyřsemestrální mezinárodně uznávaný program distančního celoživotního vzdělávání. Program je zařazen do studijního plánu E – ZS 2018/2019. Studium je pořádáno jako dálkové s odbornými konzultacemi, které probíhají ve dvoudenních soustředěních (pátek odpoledne od 14h do 20h, sobota od 9h do 17h) v budově VŠE v Praze 3, náměstí W. Churchilla 4.

Výuku kurzů zajišťují pedagogové Vysoké školy ekonomické v Praze a jiných vysokých škol, jakož i renomovaní odborníci z praxe. Program MBA bude uskutečňován v českém jazyce s vloženými přednáškami anglicky hovořících lektorů, aby si studenti osvojili i slovník anglických výrazů, které se na trhu s nemovitostmi běžně používají.

Vznik Programu MBA na VŠE má plnou podporu lokální i evropské RICS.

Akademickým ředitelem programu je prof. Ing. Miloš Mařík, Csc., výkonným ředitelem je Ing. Jaroslav Kaizr, MSc. MRICS. Koordinátorkou programu je Jana Krákorová. Program MBA je realizován na Katedře financí a oceňování podniků, jejíž vedoucí je Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D. a zástupce vedoucího Ing. František Poborský, Ph.D.

Bližší informace k obsahové náplni kurzu a vyučujícím jsou obsaženy v akreditačním spise.


Požadované předpoklady a podmínky pro přijetí ke studiu v programu MBA

 • úspěšné absolvování alespoň bakalářského studia nebo studia jiného mezinárodně uznávaného studijního programu s titulem MBA – uchazeč doloží nejvyšší dosažené vzdělání kopií vysokoškolského diplomu,
 • minimálně 1 rok praxe v oboru nemovitostí – uchazeč doloží strukturovaný profesní životopis,
 • prokázání znalosti anglického jazyka – uchazeč doloží certifikát o absolvované zkoušce, vysvědčení o státní zkoušce z angličtiny v rámci svého vysokoškolského vzdělání nebo jiným dokladem prokazujícím znalost anglického jazyka,
 • vypracování případové studie a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru,
 • zaplacení ceny za studium programu MBA. Vstupní poplatek činí 151 000 CZK (plus zákonná DPH) za celý Program MBA.

Přihlašování

 1. Přijímání přihlášek již bylo zahájeno. Vstup do elektronického formuláře pro přihlašování je na konci této stránky.
 2. Uchazeči zpracují případovou studii podle zadání, které je ke stažení zde: C-MBARE – zadání studie.
  Tuto studii ve formátu PDF uploadují spolu s přihláškou.
 3. Přihlášky spolu se všemi dokumenty (vysokoškolský diplom, strukturovaný profesní životopis, doklad prokazující znalost anglického jazyka a uchazečem zpracovaná případová studie) se přijímají do 12.10.2018 do 18:00 CET.
 4. Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor, který se uskuteční ve dnech 17.10.2018 a 19.10.2018 na VŠE v Praze – nám. W. Churchilla 4. Přesný den, hodina a místnost budou uchazečům upřesněny po přijetí přihlášky.
 5. Úspěšné složení přijímacích zkoušek je podmíněno dosažením alespoň 60% bodů z případové studie a přijímacího pohovoru.
 6. Poplatek za studium uchazeči zaplatí na základě platebních údajů, které dostanou bezprostředně po úspěšném absolvování přijímacího řízení.

První kurz programu proběhne v termínu 9. až 10.11.2018, o časovém harmonogramu dalších kurzů budou přijatí uchazeči informováni.


Kontakty:

 • Výkonný ředitel programu C-MBARE: Ing. Jaroslav Kaizr, tel. 727 878 987, místnost na VŠE 114 NB
 • Vedoucí externí komunikace programu C-MBARE: Ing. Mgr. David Mazáček, MRICS, tel.: +420 777 926 239, e-mail: david.mazacek@isti.cz
 • Koordinátorka programu C-MBARE: Mgr. Jana Krákorová, tel. 725 029 971, místnost na VŠE 114 NB, e-mail: jana.krakorova@vse.cz

S dotazy ohledně přihlašování do programu C-MBARE se prosím obracejte na koordinátorku programu paní Krákorovou.


Přihláška

Po stisknutí tlačítka přejdete na elektronický formulář s přihláškou ke studiu MBA Nemovitosti a jejich oceňování.

 • Přihláška