doc. JUDr. Ing. Hrdý Milan, Ph.D.

Člen katedry: od 1.2.2011

Akademické a vědecké tituly:
1989 – Ing., inženýr ekonomie, získaný na VŠSE Plzeň v oboru Ekonomika a řízení strojírenské výroby
2000 – Ph.D., doktor, získaný na VŠE Praha v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku
2004 – doc., docent, získaný na VŠE Praha v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku
2016 – JUDr., získaný na Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě právnické v oboru Pracovní právo a právo sociálního zabezpečen

Akademické a vědecké funkce:

2005–2010 – vedoucí katedry a děkan, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
2015 – dosud – vedoucí Katedry financí a účetnictví, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

Zaměření:

  • investiční rozhodování
  • dlouhodobé financování
  • oceňování finančních institucí

Další údaje o kontaktech, výuce a publikační činnosti jsou dostupné ze souhrnné tabulky na stránce Pracovníci.