prof. Ing. Marek Petr, CSc.

Konzultační hodiny

Kancelář: NB 112

Univerzitní e-mail: petr.marek@vse.cz

Telefon do zaměstnání: +420 224 09 5139

Funkce: Profesor

Publikace
Insis

V roce 2008 byl jmenován profesorem pro obor Účetnictví a finanční řízení. Garantuje fakultně povinný předmět Finance podniku a další předměty. V publikační činnosti se věnuje především problematice finanční analýzy, dividendové politiky a nákladů zastoupení. V pozici vedoucího dovedl do konce roku 2018 k úspěšné obhajobě celkem 7 disertačních, 218 diplomových a 135 bakalářských prací. Jako hlavní řešitel úspěšně obhájil 7letý projekt výzkumného záměru, dva projekty GAČR a čtyři projekty interní grantové agentury VŠE, na dalších projektech se podílel jako člen řešitelského týmu. V letech 2003 až 2006 vykonával funkci proděkana pro vědu a doktorské studium a předsedy oborové rady pro doktorské studium na fakultě. Od roku 2006 je předsedou Akademického senátu fakulty. Od roku 2009 je členem Akademického senátu VŠE, přičemž ve funkčním období 2015 až 2018 zastával funkci místopředsedy. V roce 2006 stál u založení Českého finančního a účetního časopisu a European Financial and Accounting Journal, v nichž působil, u prvního 10 let a u druhého 8 let, jako hlavní redaktor a předseda redakční rady.

Další údaje o kontaktech, výuce a publikační činnosti jsou dostupné ze souhrnné tabulky na stránce Pracovníci.