prof. Ing. Marek Petr, CSc.

Člen katedry: od 1.1.1991

Akademické a vědecké tituly:
1987 – Ing., inženýr ekonomie, získaný na VŠE Praha v oboru Finance
1993 – CSc., kandidát ekonomických věd, získaný na VŠE Praha v oboru Finance, úvěr a evidence
2002 – doc., docent, získaný na VŠE Praha v oboru Účetnictví a finanční řízení
2008 – prof., profesor, získaný na VŠE Praha v oboru Účetnictví a finanční řízení

Akademické a vědecké funkce:
2000 – 2003 – člen Ediční komise Fakulty financí a účetnictví VŠE.
2001 – dosud – člen Redakční rady časopisu Acta Oeconomica Pragensia.
2003 – 2006 – proděkan pro vědu Fakulty financí a účetnictví VŠE.
2003 – 2006 – předseda Oborové rady pro doktorské studium na oboru „Finance“ a na oboru „Účetnictví a finanční řízení podniku“.
2003 – 2009 – člen Podoborové komise „Ekonomické vědy“ Grantové agentury České republiky.
2003 – 2006 a 2009 – dosud – člen Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví.
2006 – 2009 – člen Vědecké rady Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni.
2007 – dosud – člen Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni.
2009 – 2012 – předseda Panelu „Podnikové vědy, finance, administrativa, správa“ a člen oborové komise „Společenské a humanitní vědy“ Grantové agentury České republiky.
2006 – dosud – člen a předseda Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví VŠE.
2006 – dosud – předseda Redakční rady Českého finančního a účetního časopisu.
2006 – dosud – předseda Redakční rady European Financial and Acounting Journal.
2009 – dosud – člen Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze.

Výzkumné projekty:
2000 – řešitel projektu GAČR „Dividendová politika českých podniků“.
2004 – 2006 – řešitel projektu GAČR „Model nákladů zastoupení“.
2005 – 2011 – řešitel Výzkumného záměru „Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska“.
České republiky.

Zaměření:

  • podnikové finance
  • krátkodobý finanční management
  • finanční analýza
  • dividendová politika

Další údaje o kontaktech, výuce a publikační činnosti jsou dostupné ze souhrnné tabulky na stránce Pracovníci.