Publikace Metody oceňování podniku pro pokročilé

Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku pro pokročilé, 2011 a 2018

Autor: Mařík Miloš a kolektiv
Pavla Maříková, Tomáš Buus, Rýdlová Barbora
Nakladatelství: Ekopress
Vydání: první a druhé
Rok vydání: 2011 a 2018
Počet stran: 548
ISBN: 978-80-86929-80-4 a 978-80-87865-42-2
Internetová podpora: http://nb.vse.cz/~marik/Pu_Metody2_1.htm

 

Publikace je určena jak pro studenty, tak pro širší odbornou obec z oblasti oceňování podniku. Obsahuje hlubší pohled na vybrané problémy oceňování podniku. Tvoří volně navazující „2. díl“ k publikaci Metody oceňování podniku.

Obsahuje podrobnější popis a analýzu vybraných problémů oceňování podniku, například různé varianty metody DCF, hlublší pohledy na odhad pokračující hodnoty, metodu ekonomické přidané hodnoty, vzájemné vztahy metody DCF, EVA a kapitalizovaných čistých výnosů, řadu témat z oblasti diskontní míry (problém kapitálové struktury, bezrizikové výnosové míry, jistotních ekvivalentů výnosu), amortizační hodnotu pro oceňování podniků v potížích, komplexní problematiku oceňování koncernů, srážky a přirážky za majoritu a obchodovatelnost a další témata.

Kniha pokrývá podstatnou část látky předmětu 1FP412 Oceňování podniku II. Tato kniha je povinná ke státní zkoušce z vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku a z hlavní specializace Finance a oceňování podniku.

Ve druhém vydání z roku 2018 jsou odstraněny některé drobnější chyby, na které je u prvního vydání upozorněno v internetové podpoře ke knize. Podstatnější obsahové rozdíly mezi prvním a druhým vydáním nejsou.


Přehled všech hlavních publikací a významných skript KFOP je na stránce Publikace