Hlavní literatura k předmětům oceňování podniku

Na této stránce najdete zejména přímé vstupy do internetové podpory u jednotlivých publikací, které tvoří hlavní literaturu k předmětům oceňování podniku.


Kniha Metody oceňování podniku („1. díl“)

Výchozí základní literaturou k vedlejší ï hlavní specializaci je kniha Mařík a kol.: Metody oceňování podniku. Lze ji koupit v prodejně Ekopressu (prodejna v přízemí Staré budovy VŠE). Od února 2018 je v prodeji čtvrté upravené a rozšířené vydání této publikace.

Kniha pokrývá látku z předmětu 1FP405 Oceňování podniku I (resp. 1FP305), část látky předmětu 1FP412 Oceňování podniku II a hlavní části látky k tržnímu oceňování nemovitostí v předmětu 1FP403. Tato kniha je povinná ke státní zkoušce z vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku a z hlavní specializace Finance a oceňování podniku.


Kniha Metody oceňování podniku pro pokročilé („2. díl“)

Druhou základní literaturou k vedlejší ï hlavní specializaci je kniha Mařík a kol.: Metody oceňování podniku pro pokročilé. Lze ji koupit v prodejně Ekopressu (prodejna v Seifertově ulici).

Kniha pokrývá významnou část látky z předmětu 1FP412 Oceňování podniku II a obsahuje další rozšiřující informace. Tato kniha je povinná ke státní zkoušce z vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku a z hlavní specializace Finance a oceňování podniku.


Kniha Moderní metody hodnocení a oceňování podniku

Kniha Mařík, M. – Maříková, P.: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku (EVA, MVA, CF ROI), 2. vydání, Ekopress 2005 podává podrobnější výklad ekonomické přidané hodnoty než kniha Metody oceňování podniku a dále obsahuje téma CF ROI. V současné době není v prodeji, její obsah je (kromě tématu CF ROI) obsahem knih Metody oceňování podniku a  Metody oceňování podniku pro pokročilé.


Kniha Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku

Kniha Maříková, P. – Mařík, M.: Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku, 1. vydání, VŠE-IOM 2007 obsahuje podrobnější výklad některých témat spojených s diskontní mírou, než kniha Metody oceňování podniku (zejména vliv kapitálové struktury na hodnotu podniku, jistotní ekvivalenty výnosů, způsoby odhadu bezrizikové výnosové míry a další). V současné době není v prodeji, její obsah je (kromě tématu CF ROI) obsahem knihy Metody oceňování podniku pro pokročilé.


Další publikace vydané učiteli Katedry financí a oceňování podniku jsou uvedeny na stránce Věda a výzkum – Publikace.


Vybrané články k oceňování podniku

Jako doporučenou a rozšiřující literaturu je možné použít články s tématikou oceňování podniku, z nichž některé jsou v plném znění ke stažení ze stránky Institutu oceňování majetku – Odborná činnost – Odborné statě.


Časopisy

V odborných časopisech jsou průběžně zařazovány články s aktuální tématikou a novými výsledky výzkumu v oblasti oceňování, které ještě nebyly zapracovány do základních publikací. Představují proto velmi vhodnou doporučenou literaturu.

Vybrané články jsou také ke stažení na stránce Institutu oceňování majetku – Odborná činnost – Odborné statě.

1. Oceňování

Odborný časopis zaměřený na oceňování podniku a majetku, vydává Institut oceňování majetku VŠE jako čtvrtletník, od roku 2008, k dispozici ve studovně.

2. Odhadce a oceňování majetku

Odborný časopis zaměřený na oceňování podniku a majetku, vydává Česká komora odhadců majetku jako čtvrtletník, od roku 2002, k dispozici ve studovně.

3. Český finanční a účetní časopis

Odborný časopis zaměřený na finanční řízení a účetnictví podniku, obsahuje i některé články s tématikou oceňování, vydává Fakulta financí a účetnictví VŠE jako čtvrtletník, od roku 2006, časopis je k dispozici v plném rozsahu na internetu.

4. European Financial and Accounting Journal

Odborný časopis zaměřený na finanční řízení a účetnictví podniku, v angličtině, obsahuje i některé články s tématikou oceňování, vydává Fakulta financí a účetnictví VŠE jako čtvrtletník, od roku 2006, časopis je k dispozici v plném rozsahu na internetu.