Ing. Rýdlová Barbora, Ph.D.

Konzultační hodiny: Pondělí 09:00 – 10:30 hod.; Úterý 13:30 – 14:30 hod.

Kancelář: NB 115

Univerzitní e-mail:  barbora.rydlova@vse.cz

Telefon do zaměstnání: +420 224 095 104

Funkce: Vedoucí katedry, Odborný asistent, Ostatní akademický pracovník

Publikace
Insis

Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D. byla v roce 2018 jmenována do funkce vedoucí katedry financí a oceňování podniku. Členkou katedry financí a oceňování podniku je od roku 2006, v roce 2009 získala na VŠE titul Ph.D. v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku.

Ve výuce se zaměřuje na oceňování podniků a od roku 2015 je garantem předmětu Corporate Finance v mezinárodním magisterském programu MIFA. V pedagogice upřednostňuje moderní výukové formy, jako například případové studie, práci v týmech, diskutabilní otázky pro trénink kritického myšlení.

V rámci svého působení na VŠE byla členkou řešitelského týmu v několika externích i interních grantech, podílela se na evropském grantu konsorcia dvanácti evropských univerzit. V současnosti se Barbora ve vědecké práci věnuje přiměřenému odměňování za zaměstnanecké vynálezy v rámci grantu GAČR.

Svou publikační činnost v oboru oceňování zaměřuje Barbora v poslední době zejména na téma osobního goodwillu nebo na specifické případy vypořádání společného jmění manželů. V roce 2012 získala Cenu rektora VŠE za podíl na prestižní publikaci za rok 2012 za spoluautorství knihy Metody oceňování podniku pro pokročilé (hlubší pohled na vybrané problémy).

Mimo akademickou půdu se věnuje oceňování podniků. V roce 2006 byla jmenována Krajským soudem v Praze znalcem v oboru ekonomika, odvětví cena a odhady, se specializací na oceňování podniků, cenných papírů a nehmotného majetku. Od roku 2010 Barbora působí jako členka poradního sboru znalců pro oblast oceňování podniků na Krajském soudu v Praze.

Další údaje o kontaktech, výuce a publikační činnosti jsou dostupné ze souhrnné tabulky na stránce Pracovníci.