Ing. Rýdlová Barbora, Ph.D.

Konzultační hodiny

Kancelář: NB 115

Univerzitní e-mail: barbora.rydlova@vse.cz

Telefon do zaměstnání: +420 224 095 104

Funkce: Akademická a vědecká pracovnice, Vedoucí katedry

Publikace
Insis

Ve výuce se zaměřuje na oceňování podniků a od roku 2015 je garantem předmětu Corporate Finance v mezinárodním magisterském programu MIFA. Upřednostňuje moderní výukové formy, jako například případové studie, práci v týmech, diskutabilní otázky pro trénink kritického myšlení. V rámci působení na VŠE byla členkou řešitelského týmu v několika externích i interních grantech, podílela se na evropském grantu konsorcia dvanácti evropských univerzit. V současnosti se ve vědecké práci věnuje přiměřenému odměňování za zaměstnanecké vynálezy v rámci grantu GAČR. Svou publikační činnost  zaměřuje v poslední době zejména na téma osobního goodwillu nebo na specifické případy vypořádání společného jmění manželů. V roce 2012 získala Cenu rektora VŠE za podíl na prestižní publikaci a za spoluautorství knihy Metody oceňování podniku pro pokročilé (hlubší pohled na vybrané problémy). Je znalcem v oboru ekonomika, odvětví cena a odhady, se specializací na oceňování podniků, cenných papírů a nehmotného majetku. Od roku 2010 působí jako členka poradního sboru znalců pro oblast oceňování podniků na Krajském soudu v Praze.

Další údaje o kontaktech, výuce a publikační činnosti jsou dostupné ze souhrnné tabulky na stránce Pracovníci.