Doktorské studium

Na naší katedře je možné studovat doktorské studium v rámci oboru Účetnictví a finanční řízení podniku. Student absolvuje předměty společné pro celý doktorský obor. Ve své výzkumné a publikační činnosti a samotné disertační práci se pak zaměřuje na zvolené užší téma spadající pod Katedru financí a oceňování podniku, buď z oblasti finančního řízení podniku, nebo z oblasti oceňování.

Podrobnější informace: