doc. Ing. Maříková Pavla, CSc.

Člen katedry: od 1.9.1993

Akademické a vědecké tituly:
1987 – Ing., inženýr ekonomie, získaný na VŠE Praha v oboru Automatizované systémy řízení;
1992 – CSc., kandidát ekonomických věd, získaný na VŠE Praha v oboru Ekonomika vnitřního obchodu
2009 – doc., docent, získaný na VŠE Praha v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku

Oceněné publikace:

  • Cena za prestižní publikaci VŠE za rok 2003 za spoluautorský podíl na publikaci Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku, 1. vydání, Ekopress, ISBN 80-86119-57-2
  • Cena za nejlepší fakultní knižní publikaci za rok 2008 za publikaci Maříková, P. – Mařík, M.: Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku, VŠE-IOM, ISBN 978-80-245-1242-6
  • Cena rektora VŠE za prestižní publikaci za rok 2012 za spoluautorský podíl na publikaci Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku pro pokročilé (hlubší pohled na vybrané problémy), 1. vydání, Ekopress, ISBN 978-80-86929-80-4

Zaměření:

  • oceňování podniku
  • vztahy mezi výnosovými metodami pro ocenění podniku
  • využití výpočetní techniky pro finanční řízení a oceňování podniku

Další údaje o kontaktech, výuce a publikační činnosti jsou dostupné ze souhrnné tabulky na stránce Pracovníci.