doc. Ing. Maříková Pavla, CSc.

Konzultační hodiny

Kancelář: NB 133

Univerzitní e-mail: marikova@vse.cz

Telefon do zaměstnání: +420 224 09 5732, +420 224 09 5166

Funkce: Docentka

Publikace
Insis

Pavla Maříková se dlouhodobě zaměřuje na oceňování podniku, vztahy mezi výnosovými metodami pro ocenění podniku a využití výpočetní techniky pro finanční řízení a oceňování podniku. Je autorkou či spoluautorkou řady odborných publikací, z nichž některé  získaly různé publikační ocenění či jsou využívány i jako vysokoškolské učebnice pro předměty z oblasti oceňování podniku.  Kromě výuky na Katedře financí a oceňování podniku spolupracuje také s Institutem oceňování majetku.

 

Další údaje o kontaktech, výuce a publikační činnosti jsou dostupné ze souhrnné tabulky na stránce Pracovníci.