1FP405

Oceňování podniku I


Harmonogram a pokyny k předmětu


Pracovní podklady k přednáškám

Jedná se o pracovní materiály (nikoli tedy kompletní texty), jejichž cílem je usnadnit studentům část psaní na přednáškách. Části podkladů jsou ale záměrně vynechány, protože zapisování umožní studentům zapamatovat si klíčové body z přednášky lépe, než při pouhém pasivním prohlížení. Z důvodu průběžných aktualizací těchto podkladů budou materiály k dispozici vždy cca 2 dny před danou přednáškou. Je vhodné, aby si studenti přinesli vytištěný podklad na přednášku. Zdůrazňujeme, že je třeba, aby si studenti na přednášce nejen doplňovali text z promítaných prezentací, ale zaznamenávali i další související výklad. Podklady jsou určeny jen pro studenty předmětů oceňování, heslo pro otevření souborů sdělí přednášející. Soubory jsou ve formátu pdf, pokud není uvedeno jinak.

 1. Bude doplněno před přednáškou

Kapitoly k samostatnému dostudování

V případě potřeby budou doplněna témata k samostatnému dostudování (možná i po poslední přednášce, proto se sem před přípravou na test podívejte).

Jedná se o kapitoly ze základní literatury Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku, 4. vydání, Ekopress 2018

 1. Předběžné ocenění pomocí generátorů hodnoty – kap. 3.5.7 (stačí se naučit k testu)
 2. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů – kap. 4.2 (je třeba nastudovat ke cvičení v 10. týdnu výuky)
 3. Kombinované výnosové metody – kap. 4.3 (stačí se naučit k testu)
 4. Metody založené na analýze trhu: kap. 5. (Látka bude přednášena z části. Přednáška a alespoň podkapitola 5.2.1 Metoda srovnatelných  podniků bude potřeba ke cvičení ve 12. týdnu výuky. Ostatní části kapitoly 5 stačí naučit se k testu. Upozorňujeme zejména na metodu srovnatelných transakcí, metodu odvětvových multiplikátorů a na ocenění pomocí násobitelů “brutto”, které se může vyskytnout i v testech a které je obsaženo v příkladu k procvičení níže).

Doporučujeme k testu přečíst i ostatní části knihy, které se vztahují k odpřednášeným tématům.


Příklady k procvičení

Úvodní příklad k procvičení Excelu:

Příklady k oceňování:

Prošli jste si cvičení a máte pocit, že příklady umíte? Zkuste si samostatně vypočítat tyto variantní příklady. Obsahují zadání a pak už jen několik kontrolních výsledků. Pokud vám výsledky nebudou vycházet, podívejte se do svých záznamů, jak se příklad počítal na cvičení, popřípadě na přednášce. Pozor, jedná se jen o výběr některých klíčových témat a ne o vyčerpávající přehled výpočtů, se kterými se můžete setkat u zkoušky.

 1. Metoda DCF – podnik BBB (7. 6. 2017)
 2. Metoda DCF – podnik CCC (2. 1. 2008)
 3. Sestavení finančního plánu (3. 12. 2007)
 4. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů (3. 12. 2007)
 5. Metoda tržního porovnání (3. 12. 2007)
 6. Diskontní míra a DCF (3. 12. 2007)