1FP405

Oceňování podniku I


Harmonogram a pokyny k předmětu


Pracovní podklady k přednáškám

Jedná se o pracovní materiály (nikoli tedy kompletní texty), jejichž cílem je usnadnit studentům část psaní na přednáškách. Části podkladů jsou ale záměrně vynechány, protože zapisování umožní studentům zapamatovat si klíčové body z přednášky lépe, než při pouhém pasivním prohlížení. Z důvodu průběžných aktualizací těchto podkladů budou materiály k dispozici vždy cca 2 dny před danou přednáškou. Je vhodné, aby si studenti přinesli vytištěný podklad na přednášku. Zdůrazňujeme, že je třeba, aby si studenti na přednášce nejen doplňovali text z promítaných prezentací, ale zaznamenávali i další související výklad. Podklady jsou určeny jen pro studenty předmětů oceňování, heslo pro otevření souborů sdělí přednášející. Soubory jsou ve formátu pdf, pokud není uvedeno jinak.

 1. Úvod do oceňování podniku (13.2.2021)
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 1 Obecné základy pro oceňování podniku
 2. Metoda DCF entity – úvod (20.2.2021)
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 3.4 Rozdělení aktiv na provozně potřebná a nepotřebná, kap. 4.1 Metoda diskontovaného cash flow (z toho kap. 4.1.1 až 4.1.3)
 3. Postup ocenění – strategická analýza (6.3.2021)
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 3.2 Strategická analýza
 4. Postup ocenění – analýza finančního zdraví (6.3.2021, určeno pro samostudium)
  Postup ocenění – finanční analýza, generátory hodnoty a plán (6.3.2021)
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 3.3 až 3.6
 5. Metoda DCF entity – technika propočtu (29.3.2021 – pozor oprava, 21.3.2021 byl omylem nahrán chybný soubor)
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 4.1 Metoda diskontovaného cash flow, a to kap. 4.1.1 až 4.1.4
  Metoda DCF entity – Shrnutí k pokračující hodnotě (2.4.2021)
 6. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů – samostudium z knihy, viz níže
 7. Metoda tržního porovnání (3.4.2021)
  Kniha: Metody oceňování podniku, kap. 5 Metody založené na analýze trhu (pozor, neopomeňte ani kap. 5.3 Vztah metody tržního porovnání a metod výnosových)

Procvičovací testy v InSIS

V InSIS u předmětu 1FP405 v sekci Testy a zkoušení jsou k dispozici procvičovací testy k jednotlivým hlavním tématům z přednášek. Testy budou přidávány postupně vždy po dokončení dalšího hlavního uceleného tématu.

Testy jsou zatrhávací. U většiny otázek je potřeba u každé nabídnuté odpovědi zvolit, zda je správná či nesprávná. Tato forma by měla studenty vést k přemýšlení nad otázkou a ne jen k mechanickému zaškrtávání odpovědí. Po odeslání testu uvidíte hned získané body i správné výsledky. Tyto procvičovací testy nepokrývají celou látku, ale měly by Vám pomoci alespoň částečně ověřit pochopení látky a případně upozornit na aspekty, které jste v přednášce přehlédli. Každý test lze psát jen jednou, proto doporučujeme nejprve se látku k danému tématu naučit a teprve pak si zkusit test vypracovat.

Body z těchto testů jsou pouze zpětnou informací pro vás, do žádného hodnocení nevcházejí. Procvičovací testy jsou samozřejmě dobrovolné, ale jejich vypracování doporučujeme.


Kapitoly k samostatnému dostudování

V případě potřeby budou doplněna témata k samostatnému dostudování (možná i po poslední přednášce, proto se sem před přípravou na test podívejte).

Jedná se o kapitoly ze základní literatury Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku, 4. vydání, Ekopress 2018

 1. Předběžné ocenění pomocí generátorů hodnoty – kap. 3.5.7 (stačí se naučit k testu)
 2. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů – kap. 4.2 (je třeba nastudovat ke cvičení v 10. týdnu výuky)
 3. Kombinované výnosové metody – kap. 4.3 (stačí se naučit k testu)
 4. Metody založené na analýze trhu: kap. 5. (Látka bude přednášena z části. Přednáška a alespoň podkapitola 5.2.1 Metoda srovnatelných  podniků bude potřeba ke cvičení ve 12. týdnu výuky. Ostatní části kapitoly 5 stačí naučit se k testu. Upozorňujeme zejména na metodu srovnatelných transakcí, metodu odvětvových multiplikátorů a na ocenění pomocí násobitelů “brutto”, které se může vyskytnout i v testech a které je obsaženo v příkladu k procvičení níže).

Doporučujeme k testu přečíst i ostatní části knihy, které se vztahují k odpřednášeným tématům.


Příklady k procvičení

Úvodní příklad k procvičení Excelu:

Příklady k oceňování:

Prošli jste si cvičení a máte pocit, že příklady umíte? Zkuste si samostatně vypočítat tyto variantní příklady. Obsahují zadání a pak už jen několik kontrolních výsledků. Pokud vám výsledky nebudou vycházet, podívejte se do svých záznamů, jak se příklad počítal na cvičení, popřípadě na přednášce. Pozor, jedná se jen o výběr některých klíčových témat a ne o vyčerpávající přehled výpočtů, se kterými se můžete setkat u zkoušky.

 1. Metoda DCF – podnik BBB (7. 6. 2017)
 2. Metoda DCF – podnik CCC (2. 1. 2008)
 3. Sestavení finančního plánu (3. 12. 2007)
 4. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů (3. 12. 2007)
 5. Metoda tržního porovnání (3. 12. 2007)
 6. Diskontní míra a DCF (3. 12. 2007)