Publikace Metody oceňování podniku pro pokročilé (3. vydání)

Autor: Mařík Miloš a kolektiv
Pavla Maříková, Tomáš Buus, Rýdlová Barbora
Nakladatelství: Ekopress
Vydání: třetí
Rok vydání: 2023
Počet stran: 574
ISBN: 978-80-87865-89-7
Internetová podpora: http://nb.vse.cz/~marik/Pu_Metody2_3.htm

 

Publikace je určena jak pro studenty, tak pro širší odbornou obec z oblasti oceňování podniku. Obsahuje hlubší pohled na vybrané problémy oceňování podniku. Tvoří volně navazující „2. díl“ k publikaci Metody oceňování podniku.

Obsahuje podrobnější popis a analýzu vybraných problémů oceňování podniku, například různé varianty metody DCF, hlublší pohledy na odhad pokračující hodnoty, metodu ekonomické přidané hodnoty, vzájemné vztahy metody DCF, EVA a kapitalizovaných čistých výnosů, řadu témat z oblasti diskontní míry (problém kapitálové struktury, bezrizikové výnosové míry, jistotních ekvivalentů výnosu), amortizační hodnotu pro oceňování podniků v potížích, komplexní problematiku oceňování koncernů, srážky a přirážky za majoritu a obchodovatelnost a další témata.

Kniha pokrývá podstatnou část látky předmětu 1FP412 Oceňování podniku II. Tato kniha je povinná ke státní zkoušce z vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku a z hlavní specializace Finance a oceňování podniku.

Ve třetím vydání z roku 2023 jsou provedeny průběžné aktualizace a rozšířena zejména témata reagenční funkce pro přepočet zadluženého koeficientu beta, rizikové prémie kapitálového trhu ex-ante a návrh postupu pro stanovení výše diskontní míry pro úrokové daňové štíty.


Přehled všech hlavních publikací a významných skript KFOP je na stránce Publikace