Interní granty VŠE

Reg. č. Název výzkumného projektu nebo záměru Vedoucí Období
IGA VŠE F1/3/2017 Analýza obsahové správnosti znaleckých posudků v oboru oceňování podniku v podmínkách ČR Ing. Martin Červený, MBA 2017-2019
IGA VŠE F1/48/2016 Teoretické přístupy k optimalizaci kapitálové struktury doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. 2016-2018
IGA VŠE F1/84/2015 Teorie zastoupení v souvislosti s fúzemi a akvizicemi, prvotními veřejnými nabídkami a insolvenčním řízením prof. Ing. Petr Marek, CSc. 2015
IGA VŠE F1/56/2014 Teorie očekávání v oceňování podniku doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D. 2014-2015
IGA VŠE F1/64/2014 Analýza přístupů a metod měření výkonnosti (efektivnosti) fúzí a akvizic a měření a hodnocení výkonnosti private backed equity IPO Hoang Long Pham 2014
IGA VŠE F1/12/2013 Vztah mezi finanční tísní a podáním návrhu k insolvenčnímu řízení Ing. Lucie Rudolfová 2013-2014
IGA VŠE F1/25/2012 Specifika a důsledky vnitroskupinového financování investičních a neinvestičních projektů Ing. Jiří Jakoubek 2012
IGA VŠE F1/24/2012 Finanční řízení v České republice s důrazem na insolvenci a náklady zastoupení Ing. Tatiana Škerlíková 2012
IGA VŠE F1/8/2012 Aplikace multiplikátorů při oceňování podniků s důrazem na komerční pojišťovny Ing. Markéta Hejduková 2012
IGA VŠE F1/14/2011 Oceňování technologických podniků Ing. Pavel Tůma 2011
IGA VŠE F1/2/2011 Náklady reorganizace (dle Insolvenčního zákona v ČR) a způsoby jejich snižování v ČR Ing. Tatiana Škerlíková 2011
IGA VŠE F1/37/2010 Restrukturalizace a investice jako prostředek ke zvýšení hodnoty podniku Ing. Petra Oceláková 2010
IGA VŠE F1/34/2010 Cost contribution arrangements ve finančním řízení v podmínkách České republiky Ing. Tomáš Brabenec 2010-2011
IGA VŠE F1/4/2010 Oceňování specifických podniků Ing. Markéta Hejduková 2010-2011
IGA VŠE 2/08 Transferové ceny služeb a nehmotných statků Ing. Tomáš Brabenec 2008-2009
IGA VŠE 1/07 Vymezení a analýza generátorů hodnoty Ing. Lucie Zahradníčková 2007-2008
IGA VŠE 1/06 Vybrané problémy v rámci oceňování podniku Ing. Lucie Zahradníčková 2006-2007
IGA VŠE 2/05 Teoretické aspekty odhadu nákladů kapitálu a jejich praktické využití při oceňování nehmotného majetku a při odhadu diskontů a prémií při oceňování podniků v ČR Ing. Barbora Jetmarová (Rýdlová) 2005-2006
IGA VŠE 2/03 Mezinárodní oceňovací standardy a jejich využití v podmínkách České republiky prof. Miloš Mařík 2003-2004
IGA VŠE 5/02 Corporate governance a jeho rating v české republice Ing. Petr Marek 2002-2003
IGA VŠE 3/00 Aktuální problémy krizového finančního řízení a finančního řízení koncernů v České republice Ing. Josef Škarpa 2000-2001