1FP413

Praktika z oceňování podniku


Základní informace o předmětu

 1. 1FP413 Program LS 2023/2024 (15.2.2024)
 2. 1FP413 Informace o předmětu (14.9.2015)

Vzory pro týmy ke stažení (Word)


Doporučení k jednotlivým částem ocenění

 1. Závazná minimální osnova strategické analýzy (23.9.2013)
 2. Při zpracování seminární práce doporučujeme také využít první tři soubory pro závěr studia ke stažení v rámci informací k závěrečné práci ze specializačního kurzu IOM, které najdete na stránce pro účastníky dlouhodobého kurzu Oceňování podniku:
  • Požadavky IOM na závěrečné práce
  • Doporučená osnova závěrečných prací
  • Přehled častých nedostatků závěrečných prací na ocenění podniku
 3. Případová studie Plzeňský Prazdroj (Ing. M. Pláničková, Ph.D.):

Vybrané informační zdroje

Nejčastěji používané internetové adresy:

 • www.czso.cz – Český statistický úřad
 • www.mpo.cz – Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • www.mfcr.cz – Ministerstvo financí
 • www.patria.cz – Patria finance (placené stránky jsou dostupné jen z počítačů v síti VŠE nebo po přihlášení k proxy serveru)
 • www.damodaran.com – stránky prof. Damodarana

Databáze a další software na síti VŠE:

Aktuální sylaby s návody k použití těchto produktů si můžete stáhnout ze stránek k předmětu 1FP416 Počítačová podpora oceňování podniku. Jedná se zejména o tyto materiály ke stažení:

 1. Internetové zdroje informací
 2. Databáze firem (přístupné volně z počítačů VŠE):
  • Orbis Europe
  • Albertina
  • MagnusWeb
 3. Přehled databází firem na VŠE se stručnou charakteristikou
 4. Stručný návod pro provedení regresní analýzy v Excelu

Databáze firem jsou veřejně přístupné na síti VŠE (spouštění viz úvod v sylabu ke každé databázi). K databázi Amadeus a MagnusWeb sdělí přístupové heslo doc. Maříková, ostatní databáze jsou přístupné bez hesla.

Databázi MagnusWeb a v době nařízené distanční výuky také databázi Orbis je možné spouštět (po přihlášení do sítě školy) i dálkově přes webovou stránku VŠE E-zdroje, sekce Faktografické zdroje: https://knihovna.vse.cz/zdroje/


Přehled oponentů pro pracovní skupiny v ZS 2023/2024

Čtvrtek 12:45 – seminář I:

Čtvrtek 14:30 – seminář II: