Strategie finančního řízení českých podniků při rozvíjení ekonomické dynamiky

Reg.č.: GAČR 402/98/1217
Vedoucí projektu: Prof. Ing. Josef Valach, CSc.
Období: 1998-2000

Publikační výstupy v databázi publikační činnosti VŠE

1998 – 1. etapa

Obsah:

 1. Analýza finančního zdraví podniků ve zpracovatelském průmyslu v roce 1996.
  Autor: Doc. Ing. Rolf Grünwald, CSc.
 2. Vliv zdanění na finanční rozhodování podniku.
  Autor: Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.
 3. Zahraniční přímé investice, transferové ceny a finanční řízení nadnárodních společností.
  Autor: Ing. Ladislav Machoň.
 4. Využití metodiky pyramidálního rozkladu ve finanční analýze na příkladech ukazatelů rentability úhrnných vložených prostředků a běžné likvidity.
  Autor: Ing. Petr Marek, CSc.
 5. Analýza výsledků hospodaření podnikatelské sféry v období 1993 – 1996.
  Autor: Doc. Ing. Miloš Mařík, CSc., Ing. Pavla Maříková, CSc.
 6. Analýza finanční struktury průmyslu České republiky.
  Autor: Prof. Ing. Josef Valach, CSc.

1999 – 2. etapa

Obsah:

 1. Přijatelné hodnoty poměrových ukazatelů finančního zdraví.
  Autor: Doc. Ing. Rolf Grünwald, CSc.
 2. Pojetí ukazatelů obratovosti a jejich vliv na hospodaření firmy.
  Autor: Ing. Petr Marek, CSc.
 3. Analýza výsledků hospodaření průmyslových podniků v období 1996 – 1998.
  Autor: Doc. Ing. Miloš Mařík, CSc., Ing. Pavla Maříková, CSc.
 4. Pojetí peněžních toků, požadované výnosnosti a metod hodnocení efektivnosti investic v České republice.
  Autor: Prof. Ing. Josef Valach, CSc.

2000 – 3. etapa

Obsah:

 1. Hodnocení finanční důvěryhodnosti podniku (s využitím bonitního modelu).
  Autor: Doc. Ing. Rolf Grünwald, CSc.
 2. Změny v systému zdanění a ekonomických pobídek z hlediska dalších povzbuzení investiční aktivity v České republice.
  Autor: Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.
 3. Shareholder Value, Stakeholder Value na příkladu koncernu Siemens a DaimlerChrysler.
  Autor: Ing. Ladislav Machoň.
 4. Přístupy k analýze nákladů v rámci pyramidálního rozkladu rentability aktiv.
  Autor: Ing. Petr Marek, CSc.
 5. Analýza výsledků hospodaření průmyslových podniků v období 1993 – 1999 (souhrnná zpráva).
  Autor: Prof. Ing. Miloš Mařík, CSc., Ing. Pavla Maříková, CSc.
 6. Analýza investičních tendencí v České republice v letech 1996 – 1999..
  Autor: Prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Oponenti:

Prof. Ing. Vladimír Novák, CSc.
Ing. Jan Jurečka, CSc.

Závěrečná obhajoba: 10.1.2001