Archiv rubriky: Aktuality

Předměty v anglickém jazyce pro ZS 2020/2021

Pro zimní semestr 2020/2021 Katedra financí a oceňování podniku vypsala tyto předměty zabývající se podnikovými financemi v anglickém jazyce: 1FP272  Podnikové finance – základy (bakalářský) Kurz je zaměřen na základní problémy podnikových financí prostřednictvím případových studií. Studenti se seznámí s problémy, které se objeví při finančním rozhodování na provozní i investiční úrovni. Současně by měl kurz pomoci […]

Zářijové termíny zkoušek

V září KFOP uskuteční bakalářské i magisterské závěrečné zkoušky: 7.9. ; 10.9.      SBZ a OBP 3.9. ; 10.9.      SZZ 10.9.                ODP 8.9.                  SZZ vedl. spec. Vzhledem k tomu, že se termíny dají vypsat až v aktuálním […]

Kontakt pro studenty

V rámci omezeného provozu katedry prosíme studenty, aby administrativní záležitosti směřovali na sekretářku katedry (Zorka Kocourková) pomocí mailové zprávy na zorka.kocourkova@vse.cz nebo prostřednictvím telefonního spojení 603 156 859.

Proběhlé pásmo workshopů „Teorie a praxe podnikového Treasury“

Během měsíce listopadu proběhlo ve spolupráci České asociace Treasury a katedry Financí a oceňování podniku pásmo workshopů „Teorie a praxe podnikového Treasury“. Workshopů se celkem zúčastnilo více než 140 studentů. Chtěli bychom tímto velmi poděkovat řečníkům za velmi zajímavá témata a praktické ukázky z podnikových financí a také studentům za účást na jednotlivých workshopech. Budeme […]

Workshop – Řízení pracovního kapitálu 28.11.2019

Workshop – Řízení pracovního kapitálu

Workshop: Provádění úhrad – 21.11.2019

Worskshop – Provádění úhrad

Workshop: Řízení peněz a likvidity – 14.11.2019

Workshop – Řízení peněz a likvidity

KFOP hledá pomocné vědecké síly

KFOP hledá pomocné vědecké síly – pro práci na katedře, práci s databázemi, zpracovaní dat, rešerše vědeckých článků, přípravu podkladů pro výuku, apod. Zájemci mohou zaslat velmi stručné CV a telefonní kontakt do 15.10. sekretářce katedry paní Zorce Kocourkové (zorka.kocourkova@vse.cz).

Pásmo workshopů „Teorie a praxe podnikového Treasury“

Katedra financí a oceňování podniku ve spolupráci s Českou asociací Treasury Vás srdečně zvou na pásmo workshopů „Teorie a praxe podnikového Treasury“. 14.11. 18:00 NB 177A,B: Workshop 1 – Řízení peněz a likvidity 21.11. 18:00 NB 177A,B: Workshop 2 – Provádění úhrad 28.11. 18:00 NB 177A,B: Workshop 3 – Řízení pracovního kapitálu V závěru každého workshopu […]

Účetní data pro finanční analýzu a oceňování (Workshop) 2.10.2019

Katedra Financí a oceňování podniku zve akademické pracovníky fakulty na workshop konaný 2.10.2019 ve 13 hod.    s názvem Účetní data pro finanční analýzu a oceňování – vybrané problémy Témata: Vypovídací schopnost účetních dat pro finanční analýzu (české účetní předpisy a IFRS) Využitelnost účetních dat z konsolidované účetní závěrky pro finanční analýzu a oceňování Lektor: […]