Rubrika: Aktuality

Different Basic Attitudes on Business Valuation in the Current Challenging Environment (LECTURE 30.4.2021)

REGISTER in advance for this meeting. (After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.)              

Different Basic Attitudes on Business Valuation in the Current Challenging Environment (LECTURE 30.4.2021)

Termín obhajob BP je 14.4. od 8.30 (ONLINE MS Teams)

Kód týmu pro obhajoby bakalářských prací: qwv3t8h

Different Basic Attitudes on Business Valuation in the Current Challenging Environment (LECTURE 30.4.2021)

NOVÁ PUBLIKCE: Odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů a jeho přiměřenost – právní a ekonomické aspekty

https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/odmenovani-zamestnaneckych-podnikovych-vynalezu-a-jeho-primerenost-pravni-a-ekonomicke-aspekty.p5922.html

Different Basic Attitudes on Business Valuation in the Current Challenging Environment (LECTURE 30.4.2021)

MBARE na veletrhu CAMBAS 18.3.2021

Uchazeči o studijní program MBARE se mohou zúčastnit veletrhu programů MBA akreditovaných CAMBAS. On-line veletrh proběhne dne 18.3.2021 od 15 do 17 hodin. Dozvíte se více o studiu a pokud budete mít nějaký dotaz, můžete se přímo zeptat pana Davida Mazáčka nebo pana Jaroslava Kaizra, kteří program MBARE zaštiťují. Přihlášení na on-line veletrh naleznete na […]

Different Basic Attitudes on Business Valuation in the Current Challenging Environment (LECTURE 30.4.2021)

Program MBARE získal akreditaci RICS

Program MBA – Nemovitosti a jejich oceňování získal v lednu 2021 jako první v regionu prestižní mezinárodní akreditaci RICS pro obor komerční nemovitosti a oceňování nemovitostí. V rámci střední a východní Evropy je tak jediným akreditovaným MBA programem svého druhu. Bližší informace v tiskové zprávě.                       […]

Different Basic Attitudes on Business Valuation in the Current Challenging Environment (LECTURE 30.4.2021)

Programu MBARE byla udělena akreditace CAMBAS

https://kfop.vse.cz/wp-content/uploads/CAMBAS-Rozhodnuti-MBA-FFU-VSE-2.pdf

Different Basic Attitudes on Business Valuation in the Current Challenging Environment (LECTURE 30.4.2021)

Termíny státnic a obhajob ZS 2020/2021

SZZ 1OC Datum 28.01.2021  09:00 04.02.2020 09:00 01.02.2021  09:00   SZZ  Fin. a oceňování Datum 04.02.2021  09:00 28.01.2021  09:30 02.02.2021  09:30   Obhajoby dipl. prací Datum 04.02.2021 13:00 28.01.2021  13:30 29.01.2021  09:00 02.02.2021  13:30   Obhajoby bakalář. prací Datum 04.02.2021 13:00 29.01.2021  13:00   SBZ Datum 04.02.2021 09:00 29.01.2021  09:00  

Different Basic Attitudes on Business Valuation in the Current Challenging Environment (LECTURE 30.4.2021)

Výsledky dotazníkového šetření – Online výuka LS 2019/2020

V souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy Covid-19, které vedly k zavedení on-line výuky (LS 2019/2020)  na VŠE v Praze, jsme jménem jménem Katedry financí a oceňování podniku (KFOP) požádali studenty, kteří v tomto období měli zapsány předměty z naší katedry, o vyplnění dotazníku k proběhlé výuce během semestru. Zde přinášíme přehled odpovědí na některé […]

Different Basic Attitudes on Business Valuation in the Current Challenging Environment (LECTURE 30.4.2021)

Nový předmět – 1FP428 Seminář z oceňování podniku

V rámci nového předmětu dostanou studenti možnost bližšího kontaktu s praxí v oceňování podniku včetně komplexnějšího pochopení problémů, s kterými se lze při oceňování podniku setkat. Předmět navazuje na teoretické poznatky, které získaly v předchozích předmět týkající oceňování podniku. Na cvičeních budou analyzovat reálné znalecké posudky pro oceňování podniků v České republice. Součástí výuky bude […]

Different Basic Attitudes on Business Valuation in the Current Challenging Environment (LECTURE 30.4.2021)