SBZ, SZZ a Souborná zkouška 1OCP – září 2024

Bakalářské studium:

Termín Závěrečné zkoušky 5.9.,v případě většího počtu studentů mohou být někteří studenti přesunuti na termín 6.9. Přihlašování i odhlašování dne 2.9. do 23:59. Závěrečné práce je třeba vložit do insisu nejpozději 22.8.

Odevzdání tištěné verze Závěrečné práce (svázaná a podepsaná práce) sekretariát KFOP NB/116 pí Kocourková v úředních hodinách dne 2.9. případně 4.9.

Magisterské studium:

Termín Závěrečné zkoušky 12.9.,v případě většího počtu studentů mohou být někteří studenti přesunuti na termín 13.9. Přihlašování i odhlašování od 2.9. do 4.9. 23:59. Závěrečné práce je třeba vložit do insisu nejpozději 22.8.

Odevzdání tištěné verze Závěrečné práce (svázaná a podepsaná práce) sekretariát KFOP NB/116 pí Kocourková v úředních hodinách 2.9. – 9.9.

1OCP:

Termín Souborné zkoušky 1OCP byl stanoven na 10.9. Přihlašování a odhlašování na termín 2.9. – 4.9. do 23:59.

 

Prosím studenty, kteří předpokládají, že půjdou na Závěrečné zkoušky, obhajoby, Soubornou zkoušku 10CP, aby tuto informaci spolu s identem/y/ předmětu/ů/ zaslali na zorka@vse.cz v průběhu měsíce července.