Úspěšný start nového kurzu 1FP432 – Financial modelling for corporate finance

V zimním semestru 2023 / 2024 byl poprvé vyučován nově vypsaný kurz 1FP432 Financial modelling for corporate finance formou prakticky zaměřených seminářů na počítačích.
Kurz je zaměřen na finanční modelování, jako jednu ze základních dovedností pro uplatnění na jakékoliv pozici v oboru financí.

Předmětem posluchače provázejí odborníci z praxe ze společnosti Deloitte Česká republika z oddělení oceňování a finančního modelování.

Jazykem výuky je angličtina.

Bližší informace o předmětu lze dohledat v InSis

Úspěšný start nového kurzu 1FP432 – Financial modelling for corporate finance