Vědecké články

2021

VLČKOVÁ, Miroslava, BUUS, Tomáš. Some Statistical Properties of Models of Transitory Earnings. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2021, roč. 69, č. 2, č. čl. 15, s. 189–198. eISSN 2464-8310. ISSN 1211-8516. DOI: 10.11118/actaun.2021.015.

WANG, Can, BRABENEC, Tomáš, GAO, Peng, TANG, Ziyu. The Business Strategy, Competitive Advantage and Financial Strategy: A Perspective from Corporate Maturity Mismatched Investment. Journal of Competitiveness [online]. 2021, roč. 13, č. 1, s. 164–181. eISSN 1804-1728. ISSN 1804-171X. DOI: 10.7441/joc.2021.01.10. Dostupné také z: https://www.cjournal.cz/files/401.pdf.

KRABEC, Tomáš, ČIŽINSKÁ, Romana. Financial Performance of the Automotive Industry in Selected EU Countries. [online]. 2021. 3 s. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s11294-022-09837-8. International Advances in Economic Research volume 27, pages 325-327.

MAŘÍKOVÁ, PavlaDLABAJA, Milan. Analýza a zhodnocení přístupu k nákladům kapitálu a kapitálové struktuře v českých znaleckých posudcích na ocenění podniku – 2. část. Oceňování. 2021, roč. 14, č. 3, s. 21–36. ISSN 1803-0785.

MAŘÍKOVÁ, Pavla, TÓTH, Andrej. Odhad kapitálové struktury pro účely tržního oceňování podniku v podmínkách ČR – 2. část. Oceňování. 2021, roč. 14, č. 3, s. 37–69. ISSN 1803-0785.

ČIŽINSKÁ, Romana, KRABEC, Tomáš. Ekonomické posouzení dopadu udělené peněžité pokuty na podnikatelskou činnost. Odhadce a oceňování majetku. 2021, roč. 27, č. 1–2, s. 42–58. ISSN 1213-8223.

ANSHARI, Muhammad, NABIL ALMUNAWAR, Mohammad, MASRI, Masairol, HRDÝ, Milan. Financial Technology with AI-Enabled and Ethical Challenges. Society [online]. 2021, roč. 58, č. 3, s. 189–195. eISSN 1936-4725. ISSN 0147-2011. DOI: 10.1007/s12115-021-00592-w.

SVAČINA, Pavel. Rewarding employee inventions in corporations: Designing a framework to evaluate adequacy of remuneration and offering an optimal remuneration system. European Journal of Innovation Management [online]. 2021, roč. 24, č. 2, s. 258–289. ISSN 1460-1060. DOI: 10.1108/EJIM-06-2019-0178.

DVORSKÝ, Ján, BELAS, Jaroslav, GAVUROVÁ, Beáta, BRABENEC, Tomáš. Business risk management in the context of small and medium-sized enterprises. Economic Research-Ekonomska Istraživanja [online]. 2021, roč. 34, č. 1, s. 1690–1708. eISSN 1848-9664. ISSN 1331-677X. DOI: 10.1080/1331677X.2020.1844588.

ÇERA, Gentjan, KHAN, Khurram Ajaz, MLOUK, Ahmad, BRABENEC, Tomáš. Improving financial capability: the mediating role of financial behaviour. Economic Research-Ekonomska Istraživanja [online]. 2021, roč. 34, č. 1, s. 1265–1282. eISSN 1848-9664. ISSN 1331-677X. DOI: 10.1080/1331677X.2020.1820362.

STAŇKOVÁ, Veronika. Electronic Data Format XBRL: Recent Development and Prospects in the EU. In: Digitalization in Finance and Accounting – 20th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2019) Prague, Czech Republic [online]. Praha, 24.05.2019. Switzerland : Springer International Publishing, 2021, s. 37–46. Springer Proceedings in Business and Economics. ISBN 978-3-030-55276-3. eISBN 978-3-030-55277-0. eISSN 2198-7254. ISSN 2198-7246. DOI: 10.1007/978-3-030-55277-0_4.

 

 

2020

DVORSKÝ, Ján, BELAS, Jaroslav, GAVUROVÁ, Beáta, BRABENEC, Tomáš. Business risk management in the context of small and medium-sized enterprises. Economic Research-Ekonomska Istraživanja [online]. 2020, č. 19.11. 19 s. eISSN 1848-9664. ISSN 1331-677X. DOI: 10.1080/1331677X.2020.1844588.

BRABENEC, TomášPOBORSKÝ, František, SASSMANNSHAUSEN, Sean Patrick. The Difference Between Preferred & Common Stocks in Europe from the Market Perspective. Journal of Competitiveness [online]. 2020, roč. 12, č. 3, s. 64–81. eISSN 1804-1728. ISSN 1804-171X. DOI: 10.7441/joc.2020.02.04. Dostupné také z: https://www.cjournal.cz/files/365.pdf.

ÇERA, Gentjan, KHAN, Khurram Ajaz, MLOUK, Ahmad, BRABENEC, Tomáš. Improving financial capability: the mediating role of financial behaviour. Economic Research-Ekonomska Istraživanja [online]. 2020, č. 16.9. 18 s. eISSN 1848-9664. ISSN 1331-677X. DOI: 10.1080/1331677X.2020.1820362.

BRABENEC, Tomáš, ŠULEŘ, Petr. Machine learning forecasting of CR and PRC balance of trade. In: SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2019 – Potential of Eurasian Economic Union (IES2019) [online]. České Budějovice, 07.11.2019. Les Ulis : EDP Sciences, 2020. 16 s. SHS Web of Conferences. ISBN 978-2-7598-9094-1. eISSN 2261-2424. DOI: 10.1051/shsconf/20207301004.

KRULICKÝ, Tomáš, BRABENEC, Tomáš. Comparison of neural networks and regression time series in predicting export from Czech Republic into People’s Republic of China. In: SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2019 – Potential of Eurasian Economic Union (IES2019) [online]. České Budějovice, 07.11.2019. Les Ulis : EDP Sciences, 2020. 12 s. SHS Web of Conferences. ISBN 978-2-7598-9094-1. eISSN 2261-2424. DOI: 10.1051/shsconf/20207301015.

VRBKA, Jaromír, KRULICKÝ, Tomáš, BRABENEC, Tomáš, HEJDA, Jan. Determining the Increase in a Building’s Appreciation Rate Due to a Reconstruction. Sustainability [online]. 2020, roč. 12, č. 18. 13 s. eISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su12187690.

SVAČINA, Pavel. Rewarding employee inventions in corporations: Designing a framework to evaluate adequacy of remuneration and offering an optimal remuneration system. European Journal of Innovation Management [online]. 2020, č. 9.3. 32 s. ISSN 1460-1060. DOI: 10.1108/EJIM-06-2019-0178.

KRABEC, Tomáš, ČIŽINSKÁ, Romana. Empirical Analysis of the Market Value Added in the Czech Automotive Industry. International Advances in Economic Research [online]. 2020, roč. 26, č. 1, s. 123–124. ISSN 1083-0898. DOI: 10.1007/s11294-020-09763-7.

MAŘÍK, MilošMAŘÍKOVÁ, Pavla. Strategická analýza jako důležitá součást struktury ocenění podniku. Oceňování. 2020, roč. 13, č. 1–2, s. 33–52. ISSN 1803-0785.

MAŘÍK, Miloš. Vybrané rysy nových oceňovacích standardů vydaných v ČR. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2020. Brno, 23.01.2020 – 24.01.2020. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2020, s. 66–75. ISBN 978-80-214-5829-1.

HRDÝ, Milan. Oceňování finančních institucí ve světle mezinárodních oceňovacích standardů. Oceňování. 2020, roč. 13, č. 1–2, s. 3–14. ISSN 1803-0785.

MAŠEK, JakubŠMÍDOVÁ, Radana. Specifika oceňování v sektoru vývoje léčiv. Oceňování. 2020, roč. 13, č. 1–2, s. 53–64. ISSN 1803-0785.

 

2019

HRDÝ, Milan. The Analysis of the Capital Structure in European Union and the USA in Selected Branches. In: 27th EBES Conference – Bali Program and Abstract Book. Bali, 09.01.2019 – 11.01.2019. Istanbul : EBES, 2019, s. 51. ISBN 978-605-67622-6-0.

KRABEC, TomášRÝDLOVÁ, Barbora. Evolutionary institutional dynamics and its relevance for scaling up entrepreneurial ventures. In: Entrepreneurship and Development from Regional Perspective. Rzeszów – Kielnarowa, 07.03.2019 – 08.03.2019. Rzeszów : University of Information Technology and Management in Rzeszów, 2019, s. 5

BUUS, Tomáš. Review of Models of Transitory Earnings. In: Global Versus Local Perspectives on Finance and Accounting – 19th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2018) [online]. Praha, 25.05.2018. Švýcarsko : Springer International Publishing, 2019, s. 187–197. ISBN 978-3-030-11850-1. eISBN 978-3-030-11851-8. DOI: 10.1007/978-3-030-11851-8_18.

ČIŽINSKÁ, Romana, KRABEC, Tomáš. Consequences of the arbitrage dichotomy of capital allocation for the construction of opportunity cost of equity in private companies. In: Global Versus Local Perspectives on Finance and Accounting – 19th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2018) [online]. Praha, 25.05.2018. Švýcarsko : Springer International Publishing, 2019, s. 379–385. ISBN 978-3-030-11850-1. eISBN 978-3-030-11851-8. DOI: 10.1007/978-3-030-11851-8_36.

HRDÝ, MilanPLÁNIČKOVÁ, Markéta. Meaning and Problems of Identification of Beta Coefficient When Valuing Financial Institutions. Prague Economic Papers [online]. 2019, roč. 28, č. 4, s. 479–495. eISSN 2336-730X. ISSN 1210-0455. DOI: 10.18267/j.pep.704.

MAŘÍK, MilošMAŘÍKOVÁ, Pavla. České oceňovací standardy – cesta ke zlepšení našeho znalectví? Odhadce a oceňování majetku. 2019, roč. 25, č. 3–4, s. 4–14. ISSN 1213-8223.

BRABENEC, Tomáš. Současná hodnota daňových štítů po implementaci „Anti-Tax Avoidance Directive”: limitace dosažení daňových úrokových štítů. Český finanční a účetní časopis [online]. 2019, roč. 14, č. 2, s. 37–52. ISSN 1802-2200. DOI: 10.18267/j.cfuc.530. Dostupné také z: https://cfuc.vse.cz/pdfs/cfu/2019/02/03.pdf.

 

2018

MAŘÍK, MilošMAŘÍKOVÁ, Pavla. Aktuální problémy oceňování podniku v České republice. In: Aktuálne problémy znaleckého dokazovania II. Bratislava, 13.09.2018. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018, s. 75–86. ISBN 978-80-225-4532-7.

HRDÝ, Milan. Valuation standards for commercial banks in the financial theory and their analysis. Prague Economic Papers [online]. 2018, roč. 27, č. 5, s. 541–553. eISSN 2336-730X. ISSN 1210-0455. DOI: 10.18267/j.pep.661.

BUUS, Tomáš. Risks and Transfer Pricing Regulation at the Multinational Enterprises‘ Routine Units: A Literature Review. Prague Economic Papers [online]. 2018, roč. 27, č. 6, s. 621–636. eISSN 2336-730X. ISSN 1210-0455. DOI: 10.18267/j.pep.678.

MAREK, PetrDUFKOVÁ, EvaŠMÍDOVÁ, Radana. Kralicekův Quicktest a jeho metodické problémy. Oceňování. 2018, roč. 11, č. 4, s. 14–22. ISSN 1803-0785.

PICHANIČ, MikulášSTAŇKOVÁ, Anna. The Czech Government’s Strategy for Reducing Inequality. European Scientific Journal [online]. 2018, roč. 14, č. 28, s. 235–249. eISSN 1857-7431. ISSN 1857-7881. DOI: 10.19044/esj.2018.v14n28p235. Dostupné také z: http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/11389.

PHAM, Hoang LongMAREK, Petr. A Review of the European Union Countries on Cross-border Mergers and Acquisitions Market. European Financial and Accounting Journal [online]. 2018, roč. 13, č. 4, s. 59–71. eISSN 1805-4846. ISSN 1802-2197. DOI: 10.18267/j.efaj.219

HRDÝ, Milan. Spolehlivost výnosového oceňování bank na bázi regresní analýzy. Oceňování. 2018, roč. 11, č. 1, s. 18–32. ISSN 1803-0785.

SVAČINA, PavelRÝDLOVÁ, BarboraBOHÁČEK, Martin. Remuneration of Employee Inventions at Czech Universities. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D [online]. 2018, roč. 43, č. 2, s. 232–245. eISSN 1804-8048. ISSN 1211-555X. Dostupné z: https://fes.upce.cz/sites/default/files/public/mika0267/scipap_43_114050.pdf.

SVAČINA, PavelANTOŠOVÁ, Gabriela. Searching for Today’s Purpose of Remunerating Employee Inventions Through Grounded Theory. In: The Impact of Globalization on International Finance and Accounting – 18th Annual Conference on Finance and Accounting [online]. Praha, 26.05.2017. Cham : Springer International Publishing, 2018, s. 217–227. ISBN 978-3-319-68761-2. eISBN 978-3-319-68762-9. DOI: 10.1007/978-3-319-68762-9_23.

KRABEC, Tomáš, ČIŽINSKÁ, Romana. Measurement of Profit Losses from Brand Damage: The Case of an Unlisted Company. In: The Impact of Globalization on International Finance and Accounting – 18th Annual Conference on Finance and Accounting [online]. Praha, 26.05.2017. Cham : Springer International Publishing, 2018, s. 173–180. ISBN 978-3-319-68761-2. eISBN 978-3-319-68762-9. DOI: 10.1007/978-3-319-68762-9_19.

KAIZR, Jaroslav. Czech Industrial Real Estate Market: The Quest for Realistic Model. In: The Impact of Globalization on International Finance and Accounting – 18th Annual Conference on Finance and Accounting [online]. Praha, 26.05.2017. Cham : Springer International Publishing, 2018, s. 181–193. ISBN 978-3-319-68761-2. eISBN 978-3-319-68762-9. DOI: 10.1007/978-3-319-68762-9_20.