SZZ z HS a obhajoby v září 2018

8. června
14. září
2018

Na stránce Pro studenty – Navazující magisterské studium – Termíny SZZ a obhajob diplomových prací byly aktualizovány termíny pro přihlašování na státní zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací a pro odevzdání svázaných diplomových prací pro období září 2018.

Pozor, od září 2016 došlo na KFOP ke změně způsobu přihlašování na SZZ z hlavní specializace a obhajobu diplomové práce. Pokyny jsou také uvedeny na stránce Pro studenty – Navazující magisterské studium – Postup přihlašování na SZZ a obhajoby.